Materiellet og øvrig informasjon om prosjektet finnes på nettsiden tryggeresammen.no og ligger åpent tilgjengelig for alle. Nettsiden oppdateres og får nytt fagstoff med jevne mellomrom (sist i januar 2020). 

Samarbeid med kommunen kan være aktuelt, men også skogeierlag, bygdekvinnelag og andre lokale samarbeidspartnere er aktuelle.

Vi ønsker å arrangere Tryggere sammen:

For lokallag som ønsker å gjennomføre hele eller deler av kursrekken kan de melde seg på ved å fylle inn dette skjemaet. Materiellet består av powerpoint-presentasjoner (som kan redigeres lokalt) og videoer som kan lastes ned fra tryggeresammen.no. En minnepinne med materiellet kan og fås tilsendt.

Forslag til invitasjoner og annet materiell

  • Forslag til invitasjon til innledere ligger her - her kan dere klippe og lime, og tilpasse som dere vil. Rød tekst bør endres for det enkelte arrangement eller fjernes.
  • Forslag til invitasjon til medlemmer i lokallaget eller andre deltakere ligger her.
  • Enkel brojyrer/flyers til utdeling ligger her.
  • Kursbevis for deltakelse på Tryggere Sammen-kurs finner dere her.

Økonomisk støtte

Dette er et tiltak som man kan søke "Aktive lokallag"-midler til å gjennomføre.

Kort om prosjektet

Norges Bondelag har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle kunnskapsmateriell om krisehendelser og konsekvenser av disse. Materiellet skal brukes i samlinger i regi av Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor.

Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Dersom du har spørsmål om prosjektet eller gjennomføringen av samlinger, ta kontakt med bondelagskontoret i ditt fylke eller Norges Bondelag:

Inger Johanne Sikkeland, inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no - 41 41 49 83

Marte Gustad Iversen, marte.gustad.iversen@bondelaget.no - 41 23 16 28