Quiz og diplom

Tre ulike quiz med spørsmål om dyr, planter og mat, hentet fra heftene i serien "...boka mi". Dette er Word-filer som kan kopieres og redigeres hvis man ønsker å bytte ut noen spørsmål.

Undervisningsopplegg om husdyr

Grunnlag for tre korte foredrag: Gris / Ku / Sau

Spill på nett

Spill om gårdsarbeid, planter og dyr innholder fem ulike spill om bondens arbeid, planter, dyr og mat fra gården. Spillene kan brukes sammen med heftene i serien "...boka mi".

Filmer

I filmen På min gård vil jeg ha... kan du møte barn og voksne på fire gårder med korn, sau, geit, gris og ku. Spilletid ca 20 minutter. Bestilles i Nettbutikken.

I Melkebonden Nina blir du kjent med Nina og livet på gården. Spilletid ca 7 min.