Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. november. Årsmøte skal kunngjøres til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Se Lover for Norges Bondelag, § 14.

Styret bør ha et møte i god tid før årsmøtet for å planlegge møtet og fordele arbeidsoppgaver. Valgkomiteen må få beskjed om når årsmøtet skal holdes slik at de kan begynne sitt arbeid. Til høyre finner dere maler og eksempler til noen dokumenter som er aktuelle i forbindelse med årsmøtet og styrearbeidet i lokallaget. Malene er lagt ut som Word-filer slik at de kan redigeres. Lagre dokumentet med nytt navn før redigering.

Les nyhetsbrev til lokallaga med tips og informasjon om årsmøte og arbeidsplan for neste år - september 2022