Kassereren har ansvaret for lagets økonomi og skal føre lagets regnskap og sørge for at det blir revidert før årsmøtet. Kasserer har også ansvar for inn- og utbetalinger via bank og eventuelt kontantbeholdning. Styret skal jevnlig orienteres om økonomien, og kassereren skal ha oversikt over reglene for utbetaling av godtgjørelser til tillitsvalgte der det er aktuelt. Mer om kassererens oppgaver

Alle lokallag skal ha to revisorer valgt av årsmøtet i lokallaget. Det er ikke et krav at de er autoriserte revisorer, men de må ha kunnskap om regnskap. Det er utarbeidet en egen instruks for revisorer i lokallaget

 

Betalingsløsning - Vipps

Lokal- og fylkeslag har mulighet til å benytte Vipps som betalingsløsning.

Norges Bondelag sentralt står som administrator og lokallagene kan få opprettet egen bruker ved å ta kontakt med administrasjonsavdelingen i Norges Bondelag (økonomisjef). For å få opprette en bruker trengs kun navn, adresse og kontonummeret på lokallaget, og kontaktperson med navn, mobilnummer og mailadresse.

Når det har blitt opprettet egen bruker vil lokallaget ha fått sitt eget Vipps-nummer. Alt salg kommer direkte inn på bankkontoen til lokallaget. Dersom dere ønsker informasjonsmateriell, plakater eller liknende kan dette bestilles på www.vipps.no.

 

Landkreditt Bank

Landkreditt Bank tilbyr foreningskonto for lokallaga i Bondelaget. Mer informasjon om dette her  

Kontakt Landkreditt Bank ved spørsmål om kontoen til ditt lokallag på tlf 23 00 08 00.

Les mer om alle bankfordeler som medlem i Bondelaget her