Som bønder vet vi av egen erfaring at for å høste en god avling, må man prioritere og legge til rette for god vekst.Det er ikke like stor bevissthet om at det av og til også er viktig å stoppe opp – og gjøre vurderinger og prioriteringer omkring hvordan vi kan styrke og sikre trivsel i hverdagen.

Tidspress og stramme marginer gjør at det ofte oppleves som vanskelig å ta seg tid til dette. Nettopp derfor er det ekstra viktig å tenke gjennom hva det er som utfordrer i hverdagen, og hva som kan bidra til å gjøre en forskjell for å håndtere belastningene.

Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her. Godt bondevett er Norges Bondelag sin nettside om psykisk helse i landbruket, og er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Nettstedet er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og stiftelsen Lev vel.