Samarbeid og kontakt med skolen er en viktig del av Bondelagets omdømmebyggende arbeid.

Alle lokallag bør ha en skolekontakt som koordinerer lagets samarbeid med skolen og profilerer Bondelagets skolemateriell. Det enkelte lokallag finner selv ut hvilke skoleaktiviteter og alderstrinn man ønsker å prioritere.

Materiellet på disse sidene inneholder informasjon, lenker og aktivitetsopplegg som kan brukes av både lærere, lokallag og enkeltbønder. Ta kontakt dersom dere har spørsmål til materiellet eller tips til forbedringer.

Den grønne skolen som trykte hefter (Målgruppe: Barnehage/småskole)

Den grønne skolen i hefteform passer for mindre barn. Skoler kan selv bestille materiellet, eller lokallaget kan samle det i Bondelagsmappe eller bærenett og gi til skoler/lærere. Finnes med forskjellige dyr og vekster. Dyreheftene er oppdatert per august 2022. Se Bondelagets nettbutikk for fullstendig oversikt. Heftene kan også lastes ned som pdf fra samme sted, og finnes på både bokmål og nynorsk.

 

 

Den grønne skolen på nett (Målgruppe: 1.-10. klasse)

dengronneskolen.no er en enkel, morsom og gratis nettside om landbruk med materiell og aktiviteter for barn. Siden har en temabank rettet mot lærere i skolen, lokallag i Bondelaget og andre som ønsker å gjennomføre pedagogiske aktiviteter for barn. Temabanken har undervisningsopplegg og arbeidsoppgaver som ivaretar kompetansemålene i de nye læreplanene. Her kan lærere og andre enkelt sortere seg frem til undervisningsopplegg ved å velge alderstrinn, emner (fag) og temaer. Artiklene på forsiden er skrevet for barn om landbruket i Norge, bondens arbeid, dyr og vekster. I tillegg har siden en kalender med merkedager som kan gi inspirasjon til å bruke og lære mer om norske råvarer og produksjon. 

 

Grønn framtid - bærekraftig matproduksjon (Målgruppe: 8.-10. klasse)

I framtida må vi produsere mer mat til en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Vi må ta vare på matjorda og jobbe for bedre dyrehelse og -velferd. Vi skal utvikle nye energikilder som spiller på lag med naturen og klimaet. Her lærer elevene mer om landbruk og matproduksjon, bonden, klima, dyrevelferd, bærekraft og grønt utdanningsvalg. Dekker kompetansemål i læreplanene i naturfag, samfunnsfag, mat og helse, og kan både fungere som undervisningsmateriell og i forbindelse med prosjekt eller fordypningsoppgaver. Passer særlig godt for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Avslutningsvis gir heftet en introduksjon til grønt utdanningsvalg og det egner seg godt i arbeidslivsfaget. Kan med fordel suppleres med undervisningsopplegg fra dengronneskolen.no Finnes på både bokmål og nynorsk. Laget av Landbrukets rekrutteringsprosjekt (Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukarlag) 2021.

 

Grønn utdanning - veileder om grønt utdanningsvalg (Målgruppe: Ungdomsskole/videregående)

Vi vet at mange unge brenner for natur, miljø, mat, dyrevelferd og bærekraft – og at det samtidig kan være vanskelig å manøvrere seg blant mengden skoler og studieløp. I veilederen om Grønn Utdanning har vi samlet informasjon om grønne studier knyttet til dyr, planter, mat, skog og teknologi, fra videregående og fagskole, til folkehøgskole og høyere utdanning. Laget av rekrutteringsprosjektet i Trøndelag Bondelag 2021. Finnes som bladbar versjon og pdf.

 

 

 

 

Landbruksspillet - et spillbasert undervisningsopplegg (Målgruppe: Ungdomsskole/videregående

Landbruksspillet er et digitalt kunnskapsspill hvor elevene kan få prøve seg som bonde og ta valg knyttet til drifta over en spillperiode på 3 år. Elevene får poeng innenfor kategoriene økonomi, dyrevelferd og klima/miljø. Landbruksspillet gjennomføres ved at en bonde fra et lokallag kommer på skolebesøk og fungerer som veileder gjennom spillopplevelsen i klasserommet. Elevene jobber i grupper, og de kan både spørre bonden og bruke oppslagsverket i spillet for å løse oppgavene. Landbruksspillet lærer elever om norsk matproduksjon og gårdsdrift. I tillegg utfordres elevene på fagkunnskap, kritisk og helhetlig tankegang, prioriteringer, produktivitet og lønnsomhet.

 

Kontaktperson i Norges Bondelag: Marte Gustad Iversen