Verv på SMS!
Send SMS med kodeord BONDE samt teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av noen virkedager.

Medlemsverving i Bondelaget

Vervekampanje 2023

Til nå har vi oppnådd mye som er viktig for norsk matproduksjon, blant annet har vi sammen jobbet for en avtale som gir bøndene full kostnadskompensasjon, og samme inntektsutvikling som andre. Ikke minst har vi de siste to jordbruksoppgjørene gitt mulighet for å tette inntektsgapet mot andre grupper med kroner 100.000. Bondelaget har også fått til flere forbedringer i ordningene for tilskudd ved produskjonssvikt og naturskadeordningen, og etter påtrykk fra organisasjonen viderefører regjeringen strømstøtten til landbruket ut 2024. Men jobben er langt fra over! Det er så mye mer vi må få gjort i kampen for et bærekraftig norsk landbruk. Vi er avhengig av en stor og stabil medlemsmasse for å opprettholde gjennomslagskraften vår. 

Våre beste ververe er våre egne, og sammen skal vi stå på for å nå målsettingen vår med 60.000 medlemmer ved nyttår. Vi opplever nå en stabil nedgang som har vart over tid og det vil kreve en betydelig innsats fra hele organisasjonen hvis vi skal klare den snuoperasjonen vi har foran oss.

 

Jobben vi gjør er viktig -få med nye medlemmer på laget og sørg for at vi opprettholder gjennomslagskraften vår. Med deg på laget kan vi gjøre enda mer!

 

Konkurranser og vervepremier i 2023

På Norges Bondelags årsmøte 14. juni lanserte vi vervekampanjen "En tillitsvalgt - ett nytt medlem", der de 10 første lokallaga hvor de tillitsvalgte klarte å verve 5 nye medlemmer til sammen skulle få kr. 5000,-. Nå har 10 lokallag greid målet! Oversikten finner du her.  

I tillegg til vervekampanjen har vi mange flotte konkurranser. Blant annet kårer vi beste fylkes- og lokallag i verveperioden. Beste lokallag får for eksempe en tur til Oslo med besøk på Landbrukets Hus.

Årets beste enkeltverver blir invitert på årsmøte til Norges Bondelag og får en Peltor signert av leder i Norges Bondelag, Bjørn gimming. Vi trekker også ut en vinner blant alle tillitsvalgte som verver, hvor premien er et gavekort på De Historiske.

Husk at vi også har gode vervepremier gjennom hele året. For hvert medlem du verver får du et gavekort a kr 400,- hos Felleskjøpet og den populære BONDE t-skjorta. Vervepremier bestiller du her, husk å oppgi hvilken størrelse og modell (dame/herre) du ønsker på BONDE t-skjorta. OBS! Gi oss beskjed hivs du ønsker gavekort hos Felleskjøpet Rogaland/Agder i stedet for Felleskjøpet Agri.