Verv på SMS!
Send SMS med kodeord BONDE samt teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av tre dager.

Verv en grunneier

To tredjedeler av Norge er eid av private grunneiere. Eiendomsretten er stadig under press, og Norges Bondelag arbeider for grunneierens rettigheter.

Norges Bondelag jobber med en rekke juridiske og politiske spørsmål som er viktige for grunneieren. Vi har ti advokater som gir gratis veiledning på telefon til medlemmene. Ved behov for oppfølging ut over innledende veiledning, kan advokatene påta seg klientoppdrag for en gunstig pris.

Med flere på laget kan vi gjøre enda mer.

Vi har laget et faktaark med informasjon om hvordan Bondelaget arbeider for grunneieres rettigheter. Faktaarket kan lastes ned i nettbutikken, og er et nyttig verktøy i vervearbeidet.

 

Slik kan du melde inn nye medlemmer

  • Bruk elektronisk innmeldingsskjema, eller last ned innmeldingsskjema. Husk å oppgi ditt navn under «vervet av». 
  • Ta kontakt med Norges Bondelag på telefon 22054500 eller ring fylkeskontoret. Du må minst ha navn og telefonnummer til det nye medlemmet. Resten kan oppgis i ettertid.
  • Send SMS med kodeord BONDE samt teksten <navn> <nummer> samt <vervet av> til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av tre dager.

Vervepremier

Vi setter pris på at medlemmer verver. Derfor gir vi gavekort a kr 400 på Felleskjøpet og den populære BONDE t-skjorta når man verver et nytt medlem.

Vervepremie bestiller du her, husk å oppgi hvilken størrelse og modell (dame/herre) du ønsker på BONDE t-skjorta. Medlemmene du verver må ha betalt medlemskontingenten for at du skal kunne hente ut vervepremien.