Verv på SMS!
Send SMS med kodeord BONDE samt teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av noen virkedager.

Medlemsverving i Bondelaget

Våre beste ververe er Bondelagets egne medlemmer og tillitsvalgte.

Jobben vi gjør er viktig og vi er avhengige av nye medlemmer for å opprettholde den tyngden og gjennomslagskraften vi er kjent for å ha. Med flere på laget kan vi gjøre enda mer!

Vervepremier

For hvert medlem du verver får du et gavekort a kr 400,- hos Felleskjøpet og den populære BONDE t-skjorta. Vervepremier bestiller du her, husk å oppgi hvilken størrelse og modell (dame/herre) du ønsker på BONDE t-skjorta. OBS! Gi oss beskjed hivs du ønsker gavekort hos Felleskjøpet Rogaland/Agder i stedet for Felleskjøpet Agri. 

OBS! Endringer i vervepremier fra vervemåneden 2024

For å klargjøre skatteregler og gjøre adminstrasjon av ordningen mindre ressurskrevende har arbeidsutvalget i Norges Bondelag vedtatt nye retningslinjer for vervepremier. Disse blir gjeldende fra starten av vervemåneden 2024:

Medlemmer i Bondelaget som verver får et gavekort på kr. 500,- hos Felleskjøpet Agri eller Felleskjøpet Rogaland/Agder. Det er kun mulig å ta ut vervepremier for medlemmer vervet siste 12 måneder, og medlemmet som er vervet må ha betalt medlemskontingent. For tillitsvalgte og bruksmedlemmer som henter ut flere enn 10 vervepremier i løpet av et år blir beløpet innberettet som lønn. 

Les de fullstendige retningslinjene for vervepremier her

Vervepremier må fremdeles bestilles her, og du må si ifra hvis du ønsker gavekort hos Felleskjøpet Rogaland/Agder i stedet for Felleskjøpet Agri.