Medlemsverving - vi må tørre og spørre!

 • Tips en venn om denne siden

Verv et nytt medlem i november!

Vi ønsker enda flere med på laget. Mange medlemmer gir oss slagkraft og forhandlingsstyrke. Vi er sterkere når vi står samlet om å sikre rekruttering, livskraftige bygdesamfunn og et aktivt landbruk over hele landet.

Verv på SMS!
Send SMS med kodeord BONDE samt teksten "navn" "telefonnummer" samt "vervet av" til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av tre dager.

Vervemåned 2019

 

1 tillitsvalgt = 1 medlem

Medlemsvekst kommer ikke av seg selv, det vet vi godt i Bondelaget. Hvert år setter vi et måltall for organisasjonen, og i 2019 er dette 63 500 medlemmer. Per dags dato (1. november) mangler vi 2086 medlemmer for å nå målet vårt. Hvis alle tillitsvalgte i organisasjonen verver ett nytt medlem hver, opprettholder vi medlemsmassen og går inn i 2020 med en formidabel medlemsvekst!

Vi håper alle tillitsvalgte tar oppfordringen - og husk at vi ønsker oss flere personlige medlemmer og husstandsmedlemmer i tillegg til bruksmedlemmer. Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi sammen. Har du en mann eller kone, barn eller annen slekt eller venner som kanskje kunne tenke seg et medlemskap hos oss, så er det bare å tørre å spørre.

Vi minner også om at nye medlemmer meldt inn etter 1. november har gratis medlemskap ut året, et godt argument å ta med seg videre i vervearbeidet.

 

Premier 

Det er antall medlemmer som gir Norges Bondelag styrke, og vi vet vi har potensiale til å bli enda sterkere. Verving krever innsats, og derfor er vi opptatt av å premiere dere som legger inn tid og krefter på å gjøre Bondelaget enda større. Årets verve-konkurranse blir derfor premiert slik:

 

 • Beste lokallag med høyest medlemsvekst får tur til Oslo med reise og opphold dekket for ti personer, med både faglig og sosialt innhold.
 • Fylkeslag med høyest medlemsvekst får bondelagskokken til disposisjon for fylkeslaget for en kveld
 • Loddtrekning blant alle som verver (1 verving = 1 lodd). Det trekkes tre vinnere som får gavekort i nettbutikken
 • Beste enkeltverver: Inviteres på årsmøte i Bondelaget
 • De ordinære vervepremiene
  (t-skjorte + gavekort på Felleskjøpet) gjelder som vanlig i vervemåneden

 

LYKKE TIL!

 

Verv bruksmedlemmer

Det er en del aktive bønder og grunneiere som ikke er medlemmer i Norges Bondelag. Noen av disse er organisert i Bonde- og Småbrukarlaget, men potensialet er likevel stort. Det er store variasjoner i organisasjonsgrad mellom fylker og kommuner. Statistikk over medlemstilslutningen i den enkelte kommune får du på fylkeskontoret. Slik kan du finne ut hvilke bønder i din lokallagskrets som ikke er medlem.

Verv personlige medlemmer og husstandsmedlemmer

Omtrent halvparten av medlemmene i Bondelaget er personlige medlemmer. Personlige medlemmer er svært viktige for Bondelaget, fordi de er med på å vise at norske bønder har stor støtte i befolkningen. Her er det stort potensiale for å verve flere! Det er også mange arbeidsplasser knyttet til landbruket (eks. fòrleverandører, maskinbransjen, entreprenører, avlsorganisasjoner, landbruksforvaltning, næringsmiddelindustrien, transport). Og ikke glem egen partner og barn!

Slik kan du melde inn nye medlemmer

 • Bruk elektronisk innmeldingsskjema, eller last ned innmeldingsskjema. Husk å oppgi ditt navn under «vervet av». 
 • Ta kontakt med Norges Bondelag på telefon 22054500 eller ring fylkeskontoret. Du må minst ha navn og telefonnummer til det nye medlemmet. Resten kan oppgis i ettertid.
 • Send SMS med kodeord BONDE samt teksten <navn> <nummer> samt <vervet av> til 2030. Potensielle medlemmer vil bli kontaktet i løpet av tre dager.

Vervepremier

Vi setter pris på at medlemmer verver. Derfor gir vi gavekort a kr 400 på Felleskjøpet og den populære BONDE t-skjorta når man verver et nytt medlem.

Forutsetningen er at nye medlemmer betaler medlemskontingenten. Vervingen gjelder alle typer medlemskap. Du kan bestille vervepremie her. Husk å oppgi hvilken størrelse og modell (dame/herre) du ønsker på BONDE t-skjorta.  

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
10
desember

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
10
desember

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
11
desember

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere