Vedlegg?
Send henvendelsen og vedlegget i en e-post til bondelaget@bondelaget.no.

Det er også mulig å kontakte oss på telefon
22 05 45 00.