"Praktisk gårdsarbeid" kan gjennomføres som del av fag i ungdomsskolen, f.eks i fagene Utdanningsvalg (fag for alle) og Arbeidslivsfag (valgfag) eller som kveldskurs for ungdomsskoleelever. Opplegget er utprøvd i flere skoler med gode tilbakemeldinger. Det finnes også erfaringer at antall elever som søker naturbruk i videregående skole har økt etter at man har gjennomført "Praktisk gårdsarbeid" i ungdomsskolen.

Mål med kurset er å gi deltakerne en innføring i praktisk gårdsarbeid og innsikt i hvilke muligheter en landbruksutdanning kan gi. I opplegget ingår 20 timer teori og 20 timer praksis.

Gjennomføring med godkjent teori og praksis tilsvarer "Avløserkurs" for nybegynnere" og gir mulighet til å søke jobb som landbruksavløser.

For spørsmål om "Praktisk gårdsarbeid" kontakt Tove Berre, telefon 90 84 63 53 tove.berre@naeringogsamfunn.no