Støtt kampanjen
For å bidra til Norges Bondelag og Norsk Folkehjelps mineryddingskampanje i Ukraina send valgfritt beløp på Vipps til 521539 eller bankkonto 1503.18.47823

24. februar 2022 startet Russland en storstilt militær invasjon av Ukraina, rettet mot alle større byer i den nordlige, østlige og sørlige delen av landet. De humanitære konsekvensene og den omfattende bruken av eksplosive våpen i befolkede områder, er på et nivå man ikke har sett sidestykke til i Europa siden andre verdenskrig.

Krigen har fordrevet nesten 14 millioner mennesker fra sine hjem. 6,2 millioner er internt fordrevne flyktninger, mens ytterligere 7,7 millioner har flyktet til andre europeiske land. FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) hadde per 27.2.23 registrert 21 580 sivile ofre i landet: 8,101 drepte og 13,479 skadede. Siden starten har invasjonen av Ukraina vært preget av utbredt bruk av eksplosive våpen i befolkede områder. Det er rapportert om bruk av både antipersonellminer, klaseammunisjon, langdistansemissiler og flybombing.

Det er foreløpig ikke helt klart hvor stort omfanget er, men det er antatt at 40% av landområdet er utsatt for krigføring. Det er et areal nesten tilsvarende Fastlands-Norge, og det er anslått at 10% av all jordbruksjord er minelagt. Norsk Folkehjelp er etablert i Ukraina for å bistå med mine- og eksplosivrydding. Norges Bondelag vil bidra med støtte til dette prosjektet og oppfordrer både enkeltpersoner og lokal- og fylkeslag til å gi penger. 

Dette går støtten til:

  • Kartlegging av minefelt
  • Opplæring av sivilbefolkningen i hovrdan de kan beskytte seg under bombeangrep og trygg adferd i områder med miner og udetonerte eksplosiver
  • Levere minehunder og mineryddingsutstyr
  • Personell til minerydding

Les mer hos Norsk Folkehjelp