Tryggere Sammen

  • Tips en venn om denne siden

Tryggere Sammen er et prosjekt for Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor. Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Materiellet og øvrig informasjon om prosjektet finnes på nettsiden tryggeresammen.no og ligger åpent tilgjengelig for alle.

Fra 2017 samarbeider vi også med Norges Bygdekvinnelag, og lokallagene her kan gjerne inviteres med på lokale samlinger.

Vi ønsker å arrangere Tryggere Sammen:

For lokallag som ønsker å gjennomføre deler eller hele kursrekken kan de melde seg på ved å fylle inn dette skjemaet, og de vil da få tilsendt materiell i posten. Materiellet består av en minnepinne der powerpoint-presentasjoner og videoer ligger lagret.

Forslag til invitasjoner og annet materiell

  • Forslag til invitasjon til innledere ligger her - her kan dere klippe og lime, og tilpasse som dere vil. Rød tekst bør endres for det enkelte arrangement eller fjernes.
  • Forslag til invitasjon til medlemmer i lokallaget eller andre deltakere ligger her.
  • Enkel brojyrer/flyers til utdeling ligger her.
  • Kursbevis for deltakelse på Tryggere Sammen-kurs finner dere her.

Økonomisk støtte

Kursrekken er godkjent som studiering hos Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS). For informasjon om hvordan man registrerer kursvirksomhet hos SNS kan du lese mer HER (obs. kursnavnet skal være "Tryggere Sammen" og ikke "Jordbruksoppgjøret", ellers er fremgangsmåten den samme).

Dette er også et tiltak som man kan søke "Aktive lokallag"-midler til å gjennomføre.

Kort om prosjektet

Norges Bondelag har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle kunnskapsmateriell om krisehendelser og konsekvenser av disse. Materiellet skal brukes i samlinger i regi av Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor.

Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Dersom du har spørsmål om prosjektet eller gjennomføringen av samlinger, ta kontakt med bondelagskontoret i ditt fylke eller Norges Bondelag:

Inger Johanne Sikkeland, inger.johanne.sikkeland@bondelaget.no - 41 41 49 83

Inger Johanne H. Sveen, inger.johanne.sveen@bondelaget.no - 41 23 98 35

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere