Bonden i skolen

En bonde kan komme på besøk i klassen og fortelle om livet på gården, om yrket sitt og om landbruk generelt. Tema avhenger av skolens ønsker og elevenes alder. Når elevene i ungdomsskolen skal gjøre seg kjent med ulike yrker og utdanningsveier kan en bonde fortelle om mulighetene i landbruket

Noen lokale bondelag kan også besøke ungdomsskolen med heldags undervisningsopplegg. Det finnes to slike heldagsopplegg: "Trygg på jobb - med landbruk som eksempel" og "Landbruksspillet". 

Bondelagets fylkeskontor kan gi nærmere informasjon om det finnes lokale bondelag i området.

Bruk gjerne Dengronneskolen.no for inspirasjon til undervisningen.

Gårdsbesøk

Gjennom å besøke en gård kan elevene få opplevelser som gir kunnskap. Gården er en spennende læringsarena som kan hjelpe skolen å oppfylle mange ulike mål i læreplanen. Samarbeid med gården kan være en enkelt dagstur men det kan også være et prosjektsamarbeid der skolen følger gården gjennom hele året.

For skoler i bygdemiljøer kan skolekontakten i det lokale bondelaget formidle kontakt med gårder å besøke. I byer og tettsteder kan Bondelagets fylkeskontor gi tips om aktuelle besøksgårder.

Mange gårder tar i mot skoleklasser hele året og kan ha ulike undervisningsopplegg om planter og dyr. Noen besøksgårder arbeider også med gårdsturisme med mer.

Folkhelseinstituttet har et infoark om gårdsbesøk: Barn og gårdsbesøk