Kontakt Bondelagets fylkeskontor hvis skolen ønsker å få bønder på besøk eller finne gårder å besøke.

I nettbutikken, under kunnskapsmateriell, finnes materiell som kan brukes i skolen.

Informasjon om utdanning og yrke

Landbruk er en kompetansenæring og Norges Bondelag ser stort behov for økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå. Se nettsiden Landbruksutdanning.no, der finnes også en side med materiell for å informere om utdanning og arbeid i landbruket.

Aktiviteter

Enkelte lokale bondelag samarbeider med ungdomsskoler om aktiviteter som:

  • Trygg på jobb - med landbruk som eksempel: En heldagsaktivitet med fokus på sikkerhet.
  • Landbruksspillet: En heldagsaktivitet for 10. klasse der 2-4 bønder blir med i klasserommet en dag.
  • Praktisk gårdsarbeid: Et opplegg som kan gjennomføres som del av fag i ungdomsskolen eller som kurs på kveldstid. Gjennomført teori og praksis tilsvarer "Avløserkurs for nybegynner".