Gjødselstakker langs veien, en er ferdig dekket med jord og en er under arbeid.

I september deltok Prisca på et oppdateringskurs for modellbønder. Hun rapporterte at hun og hennes følgebønder var ferdig med å legge ut planterester til markdekking og at de snart skulle avslutte prosessen med å lage gjødsel. Mannen til Prisca har vært til stor hjelp i arbeidet, spesielt med å samle inn og spre ut planterestene. Han har samtidig jobbet mye med forberedelser for sin egen tobakkdyrking.

Du kan sørge for at flere bønder som Prisca kan få utdanning, geiter eller annet til drifta ved å sende «Bondestøtte 200» til 2468 (gi kr 200), gi en symbolsk gave eller bli fast giver til Malawiprosjektet.

Gjødselproduksjon

Ingrediensene til gjødselen er grønne eller tørre planterester, litt matjord helst fra maurtuer (som det finnes mye av lokalt), vann og litt ferdig gjødsel for å få fart på komposteringen. Gjødselen komposteres på to måter:

  • I en ca 1 meter dyp grop.
  • I stakker på jordet.

Gropa eller stakken dekkes med jord. Gjødselen er som oftest ferdig kompostert etter 30-45 dager. Hvis gjødselen ikke skal brukes med en gang blir den dekket med svart papir for å minske fordampingen.

Salg av produksjonen

Prisca fortell at hun har solgt 6 sekker mais for ca 16.000 kwatcha (210 kr). Hun så at prisen i år var bedre enn sist år, da fikk hun bare halvparten så mye for samme mengde mais. Årets betaling for en sekk med 50 kg var 3.000 kwatcha, sist år var det 1.500 kwatcha.Familien sammen med de nye geitene.

Bruk av fortjenesten

En del av fortjenesten fra maissalget har Prisca brukt til å betale for å male 8 sekker mais som hun vil beholde til mat til slutten av året. Resten vil hun investere i sin landbruksproduksjon og husholdningskostnader. Hun tror at hennes datter kan få begynne barneskolen neste år, og planlegger ut fra det.

Geiter til låns

I november har Prisca og en av hennes følgebønder mottatt to geiter hver som lån i et ”gi videre”-program. Avkommet til geitene må gis videre til en annen av hennes følgebønder som må fortsette å gi videre til at hele gruppen (ca 30 følgebønder) har fått geiter. Geitene som gis videre må være hunkjønn, bokkillinger må byttes eller selges for å få geitekillinger å gi videre. Møkk fra geitene vil bli brukt i gjødselproduksjonen.

Les mer: