Ved å bruke lenkene nedenfor kommer du inn i nettbutikken til Utviklingsfondet der du kan gi gaver til Malawiprosjektet. Når du bestiller får du et GAVEBEVIS - du velger om det skal sendes i posten eller som e-post, til deg eller den du gir gaven til.

Les mer om Malawiprosjektet og andre muligheter for å støtte prosjektet 

Verdien av din gave går til Bondelagets og Bygdeungdomslagets samarbeid med Utviklingsfondet og brukes til tiltak som opplæring, såkorn, dyr og utstyr, og gir fattige bønder nye muligheter til å forsørge seg selv og påvirke egen hverdag og utvikling. Sammen gjør vi en forskjell! - det nytter!