Mapopa klarte ikke å dyrke nok mat til å dekke familiens behov. Men han så at andre bønder i nærheten klarte det bedre. En av dem var Mrs Nelly Gondwe, og Mapopa tenkte at hun kunne noe han ikke kunne. Det mente han var verdt å lære seg. Derfor ble Nelly læremesteren hans. Hun hadde gjennomført modellbonde-programmet som Utviklingsfondet og samarbeidspartnerne i Rumphi har etablert, og hun hadde flere følgebønder under opplæring.

«Det gjorde meg ikke så mye å få opplæring av en kvinnelig modellbonde», forteller Mapopa, men han synes likevel det var litt spesielt til å begynne med. «Jeg tenkte Mrs Nelly var god på det hun gjorde, og derfor hadde jeg ikke problemer med å spørre henne om råd,» legger Mapopa til. Dette er et godt tegn på at Utviklingsfondets satsing på kvinnedeltakelse og likestilling har hatt fremgang i dette mannsdominerte samfunnet.

Jo mer jeg lærte om de forskjellige nye dyrkingsteknikkene, dess mer ivrig ble jeg. 

- MapopaChiarambo

Av alt han lærte, mener Mapopa at det å plante frø i groper og bruke kompost er det aller viktigste. Derfor var det dette han valgte å starte opp med på sitt eget lille jordstykke. Det var logikk i at frø som ble plantet i slike groper fikk bedre vekstvilkår enn om de ble sådd i jordskorpen. At kompost både holdt på jordas fuktighet og gjorde den næringsrik, ga også mening. Dessuten så han også at Nellys planter utviklet sterkere røtter og var kraftigere enn det han var vant med. Avlingene hennes var gode, og han drømte om å få til det samme.

Mapopa forteller at det var tungt arbeid å grave alle gropene som måtte til. God planlegging gjorde likevel at han fikk gropene klare før avlingene skulle i jorda. «Jo mer jeg lærte om de forskjellige nye dyrkingsteknikkene, dess mer ivrig ble jeg», forklarer Mapopa. Og det har gitt resultater. Det første året under Nellys veiledning gikk med til å tilrettelegge for omlegging. Etter to år med bruk av sin nye kunnskap, er Mapopa og familiens liv totalt forandret.

For det første er han et stjerneeksempel på bærekraftig dyrking i landsbyen sin. Han dyrker nok mat til sin egen familie, og i tillegg selger han mye av avlingen på det lokale markedet. Siden Mapopa var en av dem som strevde hardt for å holde sulten unna, var forandringen veldig tydelig. Både den harde innsatsen på gården, og fordelene det ga ham, ble lagt merke til av andre i området.

«Da Find your Feet (Utviklingsfondets samarbeidsorganisasjon) trengte flere modellbønder fra mitt hjemsted, valgte lokalsamfunnet ut meg,» minnes Mapopa smilende. «Jeg føler meg ydmyk over å få lov til å bære de store skoene til en lærer og være et eksempel for mitt lokalsamfunn,» legger Mapopa alvorlig til.

Gjennom Modellbonde-programmet har han nå utvidet sine kunnskaper om bærekraftige landsbruksmetoder. I tillegg har han fått opplæring i ledelse og formidlingsteknikk. I dag er han selv modellbonde og har syv egne følgebønder – fire kvinner og tre menn. Hans høyeste ønske er at de får like godt utbytte som han har fått. Derfor følger han nøye med på at de gjør alt riktig.

Lokale bondelag og medlemmer som støtter Bondelagets samarbeid kan være stolte over det de bidrar til. Vi inviterer flere til å bli med og bidra slik at mange flere får samme mulighet som Mapopa. Ved å støtte Malawiprosjektet - bønder støtter bønder kan du gi flere bondefamilier i Malawi mulighet til opplæring og en bedre hverdag.