For lite norsk melk gjør at TINE har søkt og fått dispensasjon fra Nyt Norges krav om 100 prosent norsk melk i Nyt Norge-produkter for en avgrenset periode. Noen av deres yoghurter består nå av inntil 2,5 prosent importert melkepulver, og har likevel Nyt Norge-merke. Lang tid for å produsere ny emballasje er Tines argument.

– Terskelen for å søke dispensasjon fra 100 prosent norsk i Nyt Norge-merket, bør være høyere i framtida, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Melk er blant varene vi normalt er helt selvforsynt med, og det skal vi fortsette å være. Dette er tapte markedsmuligheter for norsk melk, og tapte inntekter for norske melkebønder, sier Bjørn Gimming. Landet har gode forhold for å produsere melk i Norge, og god produksjonsregulering gjennom melkekvoter og årlige forholdstall.

– Nyt Norge skal bety 100 prosent norsk melk. Forbrukere skal være trygge på det. Vi som produsenter hegner om den høye tilliten som forbrukerne har til merket og til norsk opprinnelse, sier Gimming.

– Nyt Norge skal bety 100 prosent norsk melk. Forbrukere skal være trygge på det. Vi som produsenter hegner om den høye tilliten som forbrukerne har til merket og til norsk opprinnelse. 

Vanskelig å gi prognoser

Vanligvis treffer TINE godt med prognosene, og det er balanse mellom tilbud og etterspørsel. Denne vinteren er det ikke balanse. Forbruket gikk opp mer enn forventet i 2023. Selv bøndene ble gitt mulighet til å levere mer ved å øke forholdstallet i juni i fjor, kom ikke den ønskede økningen. Dette skyldes dårlige fôravlinger i sommer, kombinert med økonomien i melkeproduksjonen.

– Det er bra at det er behov for mer melk, dette ønsker norske bønder å levere på! Da er det en forutsetning at økonomien er god nok til å kunne øke produksjonen, slår Gimming fast.

Melkemengde kan økes ved å endre fôring eller å beholde kyrne lenger. Denne vinteren er det mange som fôrer med mindre godt grovfôr etter den dårlige avlingssesongen 2023. Fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hadde dårlig avlingssesong og det er i disse fylkene melkeprodusentene ikke har økt produksjonen mot slutten av året.

For å holde næringsmiddelproduksjonen i gang, vil det nå bli importert melkepulver til industrien, og tollen på import av melkepulver midlertidig satt ned. Underskuddet som må dekkes med import utgjør kun én prosent av det totale behovet for melk i Norge.

Dispensasjon fra norsk-kravet

Dispensasjonen er gitt av administrasjonen i Stiftelsen Norsk Mat, og har fulgt prosedyrene de har for dispensasjon. Dispensasjonen er gitt for en avgrenset periode.  Det hører med til sjeldenhetene at det gis dispensasjon, det er kun gjort fire ganger de siste 15 årene.

Det er Stiftelsen Norsk Mat som eier og forvalter Nyt Norge-merket. Norges Bondelag er representert i styret i Stiftelsen, som ikke har behandlet saken.