Dette er Grøntutvalget
Grøntutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentenes interesser. Arbeidsområdet omfatter produksjon både på friland og i veksthus. Utvalget består av leder og 6 medlemmer oppnevnt av styret. I tillegg oppnevnes ett konsultativt medlem fra Norsk Gartnerforbund og Gartnerhallen.

Det har vært en vanskelig vekstsesong for grøntprodusentene i 2023. Dette var bakteppet for Grøntmøtet 4. januar, hvor blant annet Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS), Gartnerhallen og representanter fra Bondelaget holdt innledninger.

– Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktige for Norges Bondelag, sier Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

 

Nyttig samling

På programmet var det flere viktige temaer som ble tatt opp. GPS presenterte sine tanker om sesongen 2023, hvor de fremhevet at de nå spesielt jobber for å bygge stolthet i produsentmassen.

Videre presenterte Annika Maria Grundt, som er prosjektleder hos Gartnerhallen, hvordan man kan se på bærekraft som et konkurransefortrinn. Etterpå trakk Elin Marie Stabbetorp, organisasjonssjef i Akershus Bondelag, frem hva som kan gjøres innen plantevern og hvilke utfordringer det bringer.

– Vi ser at det er stor nytte med en slik samling, understreker Hoen.

 

Grøntproduksjonen vil spille en viktig rolle

Et gjennomslag Bondelaget fikk for grøntproduksjonen i 2023, var endringer i importvernet og overgang til prosenttoll for potet og noen andre grønnsaker. Dette var selvsagt tema på møtet.

– Bondelaget har jobba mye med ordninger for grøntproduksjon, blant annet på tollvern og produksjonssvikt, sier Hoen.

Simen Solbakken, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, gikk igjennom erfaringene fra forrige sesong og hvilke tiltak som har blitt gjort. Blant annet naturskadeordningen og hvilke behov vi ser fremover.

– Når vi skal øke selvforsyningsgraden, så vil grøntproduksjonen spille en viktig rolle. Her er det store muligheter for mer norsk produksjon, avslutter Hoen.