Onsdag 3. januar ble rapporten overlevert klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og landbruks- og matminister Geir Pollestad. LES RAPPORTEN HER 

– Vi synes det er bra at utvalget har en så bred tiltakspakke for å redusere matsvinnet, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Utvalget anbefaler altså ikke én særskilt matkastelov, men peker på flere ulike bestemmelser som til sammen vil kunne utgjøre en egen matkastelovgivning.

Vi har også tidligere gitt utrykk for at en egen matkastelov, slik utvalget også har vurdert, ikke er den mest effektive løsningen for å redusere matsvinnet.

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag

Den ene tiltakspakken utvalget foreslår inneholder flere regulatoriske grep. Dette er endringer i lover og forskrifter som myndighetene skal følge opp.

– Det pekes på flere ulike tiltak, både reguleringer, men også endringer i bransjeavtalen, som vil legge til rette for å redusere matsvinnet, sier Hoen.

Følger opp egen avtale

I 2019 inngikk regjeringen og jordbruket en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030. HER KAN DU LESE AVTALEN. Her nevnes eksempler på tiltak som regjeringen vil arbeide for. Innunder her står det at regjeringen vil arbeide for å oppnå målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.

– Det er fint å se at regjeringen følger opp avtalen vi inngikk i 2019, og at de tar sitt ansvar på alvor. Vi er alle tjent med å ha mindre matsvinn, og da er det viktig at myndighetene bidrar med det de kan, avslutter Hoen.