For mange i landbruket ble fjoråret preget av klimarelaterte hendelser. Året var preget av tørke, ekstremværet Hans med tilhørende flom og rett på nyåret et snø- og vindvær som gikk hardt ut over drivhus og tuneller i deler av landet. Under møte med Pollestad i dag fortalte leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, at dette får konsekvenser.

– På tross at vi opplevde ei regjering som tok situasjonen på alvor og at vi sammen fikk til tilpasninger og løsninger for matprodusentene som ble rammet, får slike år konsekvenser. Dette både for hver enkelt bonde, men også for samfunnets totalberedskap og matproduksjon, sa Gimming.

Svekket tilgang på norsk vare

Når det gjelder status på avlingene var Gimming inne på at lagerbeholdningene for grønt viser at fjoråret får store konsekvenser.

– Utfallet er blant annet 9 prosent mindre gulrot, 38 prosent mindre gul løk og 30 prosent mindre poteter på lager per 1. januar 2024 sammenlignet med samme tid i fjor, fortalte Gimming.

Gimming poengterte at dette vil bety svekket tilgang på norsk vare gjennom våren, og redusert norskandel på flere grøntkulturer i 2024.

Dette er stikk i strid med vårt felles mål for nosk matproduksjon

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Videre på status fortalte Gimming om den historiske dårlige kornhøsten. I september prognoserte markedsregulator en kornavling 33 prosent lavere enn i fjor. I november-prognosen var tallet gått ytterligere ned.

– Dårligere grovfôravlinger kommer på toppen av en krevende situasjon for melkeprodusentene. Det er alarmerende når melkeprodusenter ikke ser seg tjent med å kjøpe fôr og kraftfôr. Dette er vi nødt å jobbe mer med i året som kommer, sa Gimming til Pollestad.

Må se nærmere på ordningene

Tilpassingene som er gjort i produksjonssviktordningen, men også selve naturskadeordningen pekte Gimming på som viktige hjelpemidler for de som har hatt utfordringer.

– Samtidig opplever vi at enkelte av våre medlemmer faller mellom flere stoler i skjæringspunktet mellom offentlige og private reduserende tiltak. Dette må tas tak i, fortalte Gimming.

Han fortalte videre at styret i Norges Bondelag har evaluert fjorårets sesong og konkludert med at det er nødvendig å jobbe videre med naturskadeordningen.

– Vi håper at naturskadeordningen vil ses nærmere på når direktoratet etter hvert har kommet gjennom en svært tidkrevende og omstendelig søknadsbehandling, sa Gimming.

Psykisk stress

Helt til slutt i møtet var Gimming innom det psykiske stresset og presset som mange bønder opplever. Totalen av belastninger som mange bønder nå står i, gjør noe med folk.

– Mange er slitne og lei. Det er ikke unaturlig etter denne sesongen, men dette preger landbruket om dagen, avsluttet Gimming.