Ekstremvær og et sårbart strømnett gjør at mange husdyrproduksjoner står i fare for å være uten strøm i perioder. Bærekraftfondet lanserer derfor et nytt tiltak hvor du som husdyrbonde kan få støtte til å investere i nødstrømsaggregat.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby støtte til nødaggregat. Å ha mulighet til å klare seg gjennom strømbrudd, gir mindre risiko i drifta og bedre velferd for dyra, sier Arthur Salte, styremedlem i Norges Bondelag og styremedlem i Bærekraftfondet.

 

God beredskap

Å ha et nødaggregat kan være vitalt for å sikre god dyrevelferd og kan i ytterste konsekvens redde dyreliv. Når strømnettet er nede er det viktig å kunne opprettholde riktig ventilering og varme, slik at dyrene har det bra.

– Det å ha tilgang på strøm gjennom et nødaggregat er god beredskap for de med husdyrproduksjon, og kan forebygge både skader på bygg og husdyr, sier Salte.

I noen tilfeller er det pålagt å sikre for blant annet ventilasjon for å kunne kreve kompensasjon på forsikring. Ved å investere i et nødaggregat er man sikret å kunne holde i gang ventilasjonssystemer og andre viktige systemer.

 

Støttetiltak som bidrar

Fondets formål er å støtte tiltak som bidrar til at landbruksnæringen innfrir sine klimaforpliktelser, bidrar positivt til dyrevelferd og dyrehelse, og reduserer sannsynligheten for skader. Det kan være individuelle tiltak på den enkelte bondes egen gård eller kollektive tiltak som kommer flere bønder og landbruksnæringa til gode.

Bærekraftfondet støtter tiltak for styrket beredskap, redusert klimaavtrykk, redusert skadeomfang ved naturskade som for eksempel flom samt klimatilpasning og bedring av dyrevelferd. Neste søknadsfrist for kollektive tiltak og prosjekter som kommer flere bønder eller landbruksnæringa til gode åpner 15. februar 2024, og har frist innen 15. mars 2024.

Les mer om Bærekraftfondet, og om individuelle tiltak og kollektive tiltak.

 

Tiltaket lanseres 11. januar, og gjelder for medlemmer av Norges Bondelag som også er kunde av Gjensidige, samt fyller kriteriene som blant annet om husdyrproduksjon av en viss størrelse.

Les om hvilke kriterier og hva støtten innebærer her.