I vårens søknadsrunde fikk 18 prosjekter tildelt 4,5 millioner kroner fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond. I tillegg kan enkeltpersoner søke om støtte til individuelle tiltak og der er fristen fortløpende. Opptil ti millioner kroner kan bli delt ut til bærekraftige tiltak i løpet av året.

–  Vi er i startfasen for Bærekraftfondets arbeid, men ser allerede at flere av prosjektene som har fått støtte gir god nytteverdi for både bonde, landbruk og storsamfunn. Støtten skal være det som gjør det mulig å få gjennomført prosjektet enten det er tiltak for å redusere klimagassutslipp, flomsikre elveleier, sikre beredskap for bonden og redusere risikoen for skader. Det er mange kreative bønder og landbruksmiljøer der ute, og vi håper på mange gode søknader, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag. 

Bidrar til å innfri landbrukets klimaforpliktelser

Fondets formål er å støtte tiltak som bidrar til at landbruksnæringen innfrir sine klimaforpliktelser, bidrar positivt til dyrevelferd og dyrehelse, og reduserer sannsynligheten for skader. Det kan være individuelle tiltak på den enkelte bondes egen gård eller kollektive tiltak som kommer flere bønder og landbruksnæringa til gode.

– I forrige runde mottok vi svært mange gode søknader, og valgte ut de prosjektene vi har mest tro på skal gjøre en forskjell for den enkelte bonde, for landbruket, og samfunnet som helhet. Det er tydelig at mange bønder er opptatte av å gjøre driften sin mer bærekraftig. Blant annet ser vi stor innovasjonsvilje for å redusere klimagassutslipp fra husdyr, sier Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige.

Bærekraftfondet støtter tiltak for styrket beredskap, redusert klimaavtrykk, redusert skadeomfang ved naturskade som for eksempel flom samt klimatilpasning og bedring av dyrevelferd. Neste søknadsfrist for kollektive tiltak og prosjekter som kommer flere bønder eller landbruksnæringa til gode er 15. oktober 2021.