I 2020 ble landbrukets klimaplan utformet med hensikt om å følge opp klimaavtalen som landbruket inngikk med daværende regjering. Landbrukets klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030.

– Grunnen til at vi nå har jobbet med en revidering av denne planen er fordi det har skjedd mye på de ulike fagfeltene siden 2020. Vi trenger nå en gjennomgang av alle tiltakene, sier Bügel.

Førsteutkastet til den reviderte planen er nå ferdig og sendt ut på høring til alle de samarbeidene organisasjonene i landbruket.  De har frist på seg til 12. februar med å komme med sine forslag til innspill. Deretter vil planen bli ferdigstilt fram mot det årlige klimatoppmøte 5. mars.

– Det skal gjennomføres en helhetlig revidering av klimaplanen hvert tredje år. Dette er den første revideringen. Vi har fått bidrag fra NIBIO og NMBU samt ulike eksperter innenfor diverse fagfelt som vi har tatt med i arbeidet, forteller Bügel.

Viktige innspill

Bügel sier at innspillene de nå får de neste to ukene er en svært viktig del av prosessen.

– Vi setter veldig stor pris på at de som har blitt bedt om å komme med innspill leverer de til oss før fristen går ut. Det er deres mulighet til å bidra inn i klimaarbeidet i jordbruket, forteller Bügel.

Landbruket skal nå et mål om å redusere 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

– Vi er godt i gang med å nå målet, og med en revidert klimaplan vil vi være enda bedre rustet, avslutter Bügel.