– Formålet med ordningen er å få en likest mulig pris for kraftfôret over hele landet uansett hvor i landet du bruker det, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

HER KAN DU HØRE LANDBRUKSPODDEN OM PRISNEDSKRIVING

Hoen sier at han mener dette er en stor del av bærebjelken i kanaliseringspolitikken og distriktslandbruket i Norge.

Alle bønder som bruker kraftfôr skal betale mer eller mindre lik pris. Og når vi da i tillegg har fraktutjevningsordning som skal bøte på ulike avstander til kraftfôrproduksjon så vil dette nettverket fungere veldig bra

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag

Fungerer på flere områder

Ordningen er til for å unngå at husdyrbønder i kornområdene, altså Østlandet og deler av Trøndelag, får et fortrinn med lavere fôrkostnader, enn de husdyrbøndene som holder til der det ikke dyrkes korn, altså Vestlandet og Nord-Norge.

– Dessuten vil jeg legge til at ordningen fungerer minst like godt på matkorn. Og vi har jo en ambisjon som er krystallklar med økt selvforsyning i Norge og økt andel av norsk korn inn i matmelet. Og vi vet jo at det norskproduserte melet er veldig konkurranseutsatt. Derfor trenger vi både prisnedskriving og det målrettede matkorntilskuddet for å kompensere for de høye kostnadene vi har både med produksjon og foredling av norsk korn, sier Hoen.

Én ting er at ordningen gir en lavere kostnad for kraftfôr- og melbrukeren. Og det andre er at man får et lavere behov for importvern.

– Hvis verdensmarkedsprisen på korn nå begynner å falle mye igjen, så kan vi komme i en situasjon hvor det blir konkurranseutsetting mellom norsk og importert korn. Men når vi skriver ned verdien av norskprodusert korn, vil vi ha behov for mindre toll, forteller Hoen.

Vitkig å bevare ordningen

Hoen mener at det er viktig å verne om den ordningen vi har i dag.

– Ordningen, og i hovedsak på det nivået den ligger på i dag, tror jeg er nødvendig for at den skal opprettholde den funksjonen den har, forteller han.

Hoen driver selv med korn og gris i Hokksund.

– Skulle jeg vært egoistisk og sett på kun min gård, ville jeg sagt at prisnedskrivingen skulle bort. Det ville vært en fordel for meg. Jeg er jo fullt i stand til å dyrke mitt eget korn til mine egne griser. Men det som vil skje om vi fjerner den, er at man vil flytte svineproduksjonen i Norge fra distriktene og til kornområdene, sier Hoen.

Hoen forteller videre at prisnedskrivingen er veldig målrettet.

– Her senker vi kraftfôrprisen for alle uansett hvilken sone du tilhører. Og det er ingen andre land i verden som jeg kjenner til som har kraftfôrkrevende produksjon utenfor kornområdene. Det er ganske unikt for Norge, sier Hoen.