Torsdag 4. april er det høring på Stortinget om den nye stortingsmeldingen om økt selvforsyning, tallgrunnlag og opptrappingsplan.

Vi håper mange møter opp på Eidsvoll plass (utenfor Stortinget) for å støtte lederne i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag når de skal inn på Stortinget å tale bondens sak.

Derfor markerer vi

  • Vi mener at et årsverk i landbruket må være det samme som det er for andre. Regjeringa vil at et årsverk i landbruket skal være 1845 timer, mens det for andre i samfunnet er 1700 timer.
  • Det er urimelig å legge på 20 prosent på bondens inntekt før den sammenlignes med andre.
  • All egenkapital bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning. 

Markeringen starter klokken 09:00 og varer til 10:30.