FNs klimaforhandlinger arrangeres hvert år og er en viktig milepæl for arbeidet med en internasjonal klimaavtale. I 2015 ble den såkalte Paris-avtalen framforhandlet, hvor de aller fleste land i verden forpliktet seg til å bidra til å redusere verdens klimagassutslipp med sikte på å unngå en global oppvarming over 1,5 grader.
 

Regelverket knyttet til oppfølgingen av Paris-avtalen vil være det viktigste temaet under årets klimatoppmøte i Polen. Det er også knyttet spenning til om land vil melde inn økte klimaambisjoner på egne vegne underveis i møte.
 

- Bønder både i Norge og verden merker klimaendringene på kroppen allerede. Vi er her sammen med bondelag fra hele verden for å følge arbeidet som pågår og lære av hverandre, sier Gimming.
 

Under FNs klimakonvensjon jobbes det blant annet med et arbeidsspor som ser på hvordan jordbruket kan bli mer robust i møte med klimaendringene og bidra til utslippskutt innenfor jordbrukssektoren.
 

- Vi håper at FNs arbeidsspor for jordbruk og klima viser god framdrift. I tillegg er vi svært spente på om norske myndigheter vil melde om økte klimaambisjoner for Norge og status for regjeringas forhandlinger med EU om felles gjennomføring av klimaarbeidet i ikke-kvotepliktig sektor, sier Gimming.
 

Under forhandlingene vil Bondelaget delta på en rekke arrangementer og møter om klima og jordbruk, og holde flere innlegg på vegne av World Farmers Organization (WFO) både i plenumssalen og på andre arrangementer. Bjørn Gimming vil blant annet delta på et arrangement i regi av WWF, the Food and Land Use Coalition og the Tropical Forest Alliance om bærekraftig matproduksjon og arealbruk sammen med blant annet Gunhild Stordalen i EAT Foundation onsdag 12. desember.
 

Bjørn Gimming og klimapolitisk rådgiver i Bondelaget, Johanne Houge Sæther, er tilstede under forhandlingene til og med 13. november.
 

Kontakt

Bjørn Gimming: +47 412 75 230
Johanne Houge Sæther: +47 924 29 744