1. Så blomstereng i sommer! (f eks Spire Insektvenn fra FK eller Strand nr 70,71,72 fra Strand Unikorn). Dette kan sås i jordekanter og rundt vannveier og bryter opp monokulturer. Ta en ekstra runde med såmaskinen langs jordekanten. Øker biologisk mangfold og utløser RMP tilskudd i mange områder (sjekk i ditt fylke).
  2. Øke bruken av naturbeitemark! Dersom du har tilgang på såkalt naturbeitemark, utmark og skogsbeiter, ravinebeiter, seterområder etc. så er det svært positivt å slippe ammekuer og kviger i disse områdene. Øker karbonbinding i jorda og øker også biologisk mangfold.
  3. Unngå å spre blautgjødsel i varmt og drivende vær! Bruk gjerne slangespredning/nedfelling hvis du kan. Reduserer utslippene av ammoniakk og lystgass
  4. Bli grønn besetning! Reduser smittepresset i besetningen din. Kanskje det er i sommer du skal bygge den smitteslusa og utlastningsrampa? Da kan du ta BRSV/BCoV blodprøver til høsten og kanskje oppnå grønn status. Dette gir forbedret økonomi og redusert utslipp av metangass per kg levert slakt
  5. Lag et tidlig høsta kvalitetsgrovfôr til slakteokser og ungkviger! Dette reduserer ditt behov for kraftfôr og reduserer din bruk av importerte råvarer som for eksempel soya. I tillegg gir økt grovfôrkvalitet redusert metangassutslipp per kg levert slakt.