Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra myndighetene å se nærmere på ulike klimaløsninger i jordbruket, og studere hvilke virkemidler som trengs og hvilke barrierer som finnes. Virkemidlene kan være for eksempel økonomisk støtte til ulike klimaløsninger og mer informasjon, barrierer kan være at klimaløsningene er dyre eller at de ikke er relevante på grunn av gårdens ressursgrunnlag.

Miljødirektoratet har utarbeidet en spørreundersøkelse for bønder for å få bedre datagrunnlag for videre arbeid. Vi oppfordrer alle bruksmedlemmer til å svare på undersøkelsen. Svarfristen er 4. oktober kl. 12.00.

Gå inn på undersøkelsen her.

Har du spørsmål om undersøkelsen, kontakt elisabeth.sather@bondelaget.no