Lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, innledet det tredje klimamøtet etter klimaavtalen med Solbergregjeringa.

– Det er veldig viktig å lykkes med landbrukets klimaplan. Mange andre grupper trekker fram klimaplanen som et eksempel. Det er derfor viktig at vi lykkes med gjennomføring av planen, og det har stor betydning for landbrukets omdømme, sa Gimming.

Klimakalkulatoren

Et av målene i landbrukets klimaplan er utrulling av klimakalkulatoren. Ved utgangen av 2021 var det foretatt 2000 klimaberegninger av norske gårdsbruk i kalkulatoren.

– Vi skulle gjerne sett at flere hadde tatt i bruk klimakalkulatoren til nå. Men vi håper at flere får opp øynene for den framover. Klimakalkulatoren ønsker vi skal bli bondens viktigste verktøy i klimaarbeidet på gården, forteller Hoen.

Hoen forteller at klimakalkulatoren er enkel å ta i bruk og kan hjelpe til med å bedre agronomien på gårdsnivå, og også vises i lommeboka.

– De positive ringvirkningene ved å ta i bruk kalkulatoren bør være et godt argument for å den i bruk, sier Hoen.

Under møtet fikk alle deltakere spørsmål om det går rett vei med klimaarbeidet i landbruket. De fleste sa at det går riktig vei, men mange var utålmodige og mente det ikke gikk fort nok.

– Mange av deltakerne sa vi er på rett vei. Det er godt å høre. Men vi har fortsatt en god vei å gå for å nå klimamålene, sier Hoen.

Bionova blir den viktigste mekanismen

Mange av deltakerne nevnte finansiering som et viktig middel for å kunne nå målene i klimaarbeidet. Hoen sier at opprettelsen av Bionova blir helt avgjørende for å nå målene i klimaplanen framover.

– Bionova må bli den viktigste mekanismen for å nå målene vi har satt oss. Bionova skal være operativt i løpet av første halvår 2022, og vi mener det må på plass 10 milliarder friske kroner fram mot 2030 for å finansiere klimatiltak i landbruket, sier Hoen.

Alvorlig situasjon

Flere av deltakerne var innom FNs klimapanel sin delrapport som kom tidligere denne uka. Rapporten viser at vi er i en alvorlig situasjon som krever tiltak også i landbruket.

– Det er viktig at det jobbes godt med klima i næringen framover. Det viser rapporten fra FN. Vi har gode verktøy gjennom Landbrukets klimaplan, og nå er det avgjørende at vi får finansiert arbeidet med klimatiltak helt ut på gårdsnivå, avslutter Hoen.