Norges Bondelag og Utviklingsfondet inviterte til frokostmøtet «Hvordan skal vi berge maten vår?» i Oslo den 18. september. Bakgrunnen for seminaret var en ny rapport fra Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning om hvordan dagens og framtidens klimaendringer vil påvirke matproduksjonen.

I debattpanelet deltok blant annet Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, som vektla at sommerens tørke hadde vært en akutt krise for norsk landbruk. Blåfjelldal sa at man i lys av situasjonen som oppsto bør vurdere å etablere et beredskapslager for såkorn.

- Dette er svært positive signaler fra Landbruks og matdepartementet. Et beredskapslager for såkorn vil styrke norsk matsikkerhet betydelig og jeg har store forventninger til at regjeringa leverer på denne saken når de presenterer sitt forslag til statsbudsjett for 2019, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Haugen innledet også på seminaret og fortalte forsamlingen hvordan norske bønder de siste årene har fått kjent både mer nedbør og tørke på kroppen. Hun stilte seg også kritisk til de som har hevdet at global oppvarming vil gange norsk matproduksjon.

- Klimaforskerne tror vi i Norge vil få dobbelt så mange dager med kraftig nedbør i Norge. Slår det til vil vi slite med å få høstet inn avlingene våre, og da nytter det fint lite med lengre vekstsesong, sa Haugen.

Hun vektla at norsk landbruk må tilpasse seg mer ekstremvær og arbeide for å redusere klimaavtrykket til næringa. Samtidig advarte hun sterkt mot klimaløsninger som går på bekostning av norsk matproduksjon.

- Mindre norsk matproduksjon på norske ressurser vil svekke matsikkerheten vår. Det er feil vei å gå og det motsatte av å ta ansvar, sa Haugen til forsamlingen.