Den 30. august ble regjeringa, Bondelaget og Småbrukarlaget enige om en krisepakke for landbruket etter årets tørkesommer. I dag ble krisepakken behandlet og enstemmig vedtatt av Stortinget.

- Vi er glade for at et samlet storting har vedtatt krisepakken. For bønder som ble hardt ramma av sommerens tørke er det viktig at utbetalingene framforhandlet i krisepakken kommer så kjapt som mulig, Stortingets raske behandling av saken er i så måte et viktig bidrag, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Under debatten om krisepakken påpekte imidlertid flere stortingspolitikere at de savnet vektlegging av flere forebyggende tiltak som kan dempe konsekvensene dersom en lignende krise oppstår på nytt.
 

Press for å få på plass klimafond

Flere av opposisjonspartiene tok til orde for at arbeidet med et klimafond for jordbruket som gir skattefordel ved klimainvesteringer bør komme i gang så snart som mulig. Regjeringa har så langt avslått å utrede modell for en slik fondsordning, på tross av tydelig marsjordre fra opposisjonen og Kristelig folkeparti før sommeren.

- Jeg mener det er problematisk at regjeringa ikke har lagt fram modell for klimafond i tråd med Stortingets ønske, sa Steinar Reiten (KrF) under dagens debatt i Stortinget.

Flere av opposisjonspartiene sto bak forslag til vedtak om å starte arbeidet med å etablere et klimafond for jordbruket som en del av krisepakken. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall.

- En klimafondsordning vil bidra til å få fart på nødvendige investeringer både for klimagasskutt og klimatilpasning i landbruket. Vi håper at Stortinget skjærer gjennom i høstens behandling av statsbudsjettet for 2019 og vedtar innføring av en slik fondsordning for jordbruket så snart det lar seg gjøre, sier Bartnes.
 

Skal vurdere beredskapslager og styrking av avlingsskadeordninga

Flere stortingsrepresentanter minnet landbruks- og matminister Bård Hoksrud om at Stortinget har avkrevd at regjeringa kommer med en plan for etablering av nasjonale beredskapslagre for korn i løpet av 2019. Statsråden bekreftet at departementet var i gang med en slik vurdering.

Landbruksministeren varslet også at en eventuell styrking av avlingsskadeordninga vil bli tema i jordbruksoppgjøret for 2019.