Planen viser hvordan et samla jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030.

HER FINNER DU PRINTVERSJON AV LANDBRUKETS KLIMAPLAN