I dag var bønder, politikere og representanter fra landbruksnæringa samlet for å lansere Landbrukets klimakalkulator, et verktøy som viser rom for klimagasskutt på gårdsnivå. Video av hele lanseringen kan sees her. 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), berømmet landbruksnæringens arbeid da han talte til publikum.

– Når vi jobber med klimapolitikk har vi mye å lære av måten bønder tenker på. Vi må gjøre en solid innsats for å overlate kloden i en bedre forfatning til de neste generasjonene. Vi må tenke helhet. Summen av alle små og store bidrag gjør at vi kan kommer i mål, sa Rotevatn. Rotevatn understreket at det skal produseres minst like mye, og med like høy kvalitet, men på en mer klimavennlig måte, og på den måten blir målene nådd. 

Også statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (Krf) løftet frem klimaarbeidet i næringen.

– Landbruket tar sitt ansvar på alvor og er et steg foran politikken her. Arbeidet med klimakalkulatoren begynte lenge før regjeringen og bondeorganisasjonene inngikk en klimaavtale, understreket Skogan.

Merkedag

En samlet næring står bak klimakalkulatoren. Her med prosjektleder for Klimasmart Landbruk Tony Barmann i forgrunnen.

– Dette er en merkedag, sa Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap. Gimming ledet publikum gjennom 1,5 time med samtaler, innlegg og paneldebatter på DOGA i Oslo. Landbrukets Klimaselskap står bak utviklingen av klimakalkulatoren, et samvirke bestående av 17 eiere. Klimakalkulatoren er en norsk teknologisk nyskapning, og det er selskapet Dataflyt som har utviklet systemet for å kunne ta kalkulatoren i bruk. Fire år har gått siden arbeidet startet, og i dag er kalkulatoren klar til bruk.

Nå kan melkebønder, kornbønder og grisebønder finne ut hvor mye utslipp som kommer fra deres gård, og iverksette tiltak. Andre produksjoner følger suksessivt.

Kalkulatoren høstet mange gode ord, både fra politikere og næringen.

– Det er viktig å gå fra store ord til det konkrete. Vi bønder er generelt sett glad i praktiske, jordnære løsninger. Klimakalkulatoren gi oss konkret kunnskap om utslipp og opptak på egen gård, sa Gimming.

Summen av bidrag gjør at vi kommer i mål

Under lanseringen delte bonde Jon Ansten Johansen og landbruksrådgiver i NLR Svein Skøien erfaringer i hvordan det er å bruke kalkulatoren sammen med rådgivning. Jon er med i flere filmer tilknyttet e-læringskurs om landbrukets klimaarbeid og klimakalkulatoren.

– Kalkulatoren gir oss et bedre beslutningsgrunnlag. Ved å ha gjort endringer på min gård når det gjelder spredning av husdyrgjødsel betaler det seg både i CO2 ekvivalenter og i bedre avlinger. Det som er bra for klimaet, er også bedre agronomi og ofte bra for lommeboka i lengden. Vi bønder er opptatt av å utvikle oss, slik at vi kan overlate gården i bedre stand til de neste generasjonene, sa Johansen.

Tenke lokalt, handle globalt

Kalkulatoren tar utgangspunkt på gårdsnivå, altså det lokale, for å levere sitt bidrag til den globale klimadugnaden.

Basert på data bonden fører inn i kalkulatoren fra gårdsbruket sitt, beregner verktøyet utslippene. Landbrukets egne klimarådgivere står klare for å kartlegge og komme med forslag som bidrar til redusert avtrykk og binding av karbon. Bonden kan følge utviklingen over tid.

– Slik sett blir bonden sin egen konkurrent, sa Svein Skøien i Norsk Landbruksrådgivning.

Tony Barman som er prosjektleder for Klimasmart Landbruk, vektla betydningen av at dette er et felles prosjekt, med 17 eiere, hvor mange er konkurrenter til vanlig.

– Nå er det viktig at vi står samlet i utrullingen, og viser en ydmykhet og er forberedt på litt barnesykdommer, da dette er et helt nytt instrument, sa Barman.