Flere aktører i Norge jobber aktivt med utvikling og produksjon av biokull og utnyttelse av biprodukter fra produksjonen. Norsk Biokullnettverk skal bidra til å styrke verdikjeden for biokull.  Målet er å fremme biokull som en viktig del av den sirkulære bioøkonomien, og jobbe for at Norge skal bli ledende i verdiskaping knyttet til produksjon og anvendelse av biokull.

- Dette blir en møteplass for de mange sektorene som etterhvert jobber med biokull. For jordbruket vil biokull kunne bety mye for flere områder, både for husdyr og jordsmonn. Vi merker interesse fra mange av våre medlemmer rundt tematikken, sier Johanne Sæther Houge fra Norges Bondelag.

Biokull er forkullet biologisk materiale, gjennom prosessen pyrolyse. I jordbruket vil biokull bidra med å øke karboninnholdet i jorda og forbedre jordkvalitet under visse forhold, mens det i industrien kan erstatte fossilt kull i produksjonsprosesser. Produksjon av biokull kan skape verdier av mye av det som ansees som avfall i dagens samfunn. Økt bruk av biokull er derfor pekt ut som en viktig klimaløsning.

- For Felleskjøpet Agri kan biokull være et viktig produkt i både jordbruk og husdyrhold, i tillegg til at det kan være et viktig klimatiltak. Felleskjøpet ser med andre ord flere store bruksområder for biokull, og det skal bli veldig spennende å være en del av utviklingen på dette området fremover, sier utviklingssjef grønn konkurransekraft i Felleskjøpet, Andre Monsrud.

Tunge industriaktører som Elkem ASA er også med i nettverket.

- Vi ser en økende grad av interesse for biokull rundt oss, samtidig som det er lite faktisk kunnskap om hva biokull kan gjøre. Elkem har god erfaring med å samle relevante aktører, og er stolte av å kunne være med å etablere biokullnettverket i dag. Biokull er en konkret klimaløsning som vil sikre at Norge oppfyller sine klimamål, men kun om vi får til en bærekraftig verdikjede som sikrer verdiskaping i alle ledd, sier nyvalgt styreleder, Marit Flinder Roscher-Nielsen, fra Elkem ASA.

Les mer på www.biokull.info

Det er nedsatt en styringsgruppe for nettverket med aktører innen forskning, havbruk, jordbruk og industri.

Styringsgruppa består av:

  • Elkem ASA, Marit Flinder Roscher-Nielsen (leder)
  • Lindum, Thomas Hartnik (nestleder)
  • Norges Bondelag, Johanne S. Houge /Svein Guldal
  • Norges Skogeierforbund, Erlend Grøner Krogstad
  • Oplandske Bioenergi, Einar Stuve
  • Felleskjøpet, Andre Monsrud
  • NIBIO, Adam O´Toole
  • Sintef, Øyvind Skreiberg
  • Nobio, Johannes Fjell Hojem