Regnskapsførere kan som en del av avtalen med Bondelaget få tilgang til fagsupport innenfor bokføring, årsregnskap, skatt, merverdiavgift mv. Som medlem av Bondelaget kan du kontakte oss for spørsmål om skatt, økonomi, trygd, eierskifte og andre privatrettslige forhold.

Nærmere vilkår for juridisk bistand finner du her.

Telefon: 22 05 45 00 
E-post: bondelaget@bondelaget.no