Bondelagets Servicekontor AS

  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets Servicekontor ble opprettet 1. januar 2003 for å stå til tjeneste for Norges Bondelags medlemmer.

Servicekontoret skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser.

Driftsselskap for Norges Bondelag

Bondelagets Servicekontor AS er heleid av Norges Bondelag. Servicekontoret er et driftsselskap for sekretariatet med arbeidsgiveransvar for 115 ansatte. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har fem ansatte. Generalforsamling for selskapet er styret i Norges Bondelag. Styret for selskapet består av fire tillitsvalgte, for tiden de samme som sitter i Arbeidsutvalget i Norges Bondelag og to ansatterepresentanter.

Fradragsrett

Driften av Bondelagets Servicekontor finansieres ved kontingent fra medlemmer i Norges Bondelag og salg av tjenester. Medlemmene har rett til fullt skattemessig fradrag for kontingent til BS. Selskapet er mva-registert og kontingenten til servicekontoret er merverdiavgiftspliktig.

Vedtekter for Bondelagets Servicekontor AS

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo
Tirsdag
04
februar

AU-møte

Landbrukets hus
Onsdag
05
februar

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere