Flom, tørke og ekstrem nedbør har gjort denne høsten til en av de vanskeligste på mange år for norske bønder.

– For de som er rammet av ekstremværet i høst er det helt avgjørende at regjeringen endelig får gjort disse avklaringene. Det er bøndene som har tatt risiko, og vi får nå en avlastning, sier Bjørn Gimming som er leder i Norges Bondelag.

I løpet av høsten har landbruks- og matminister Geir Pollestad vært på flere befaringer hos bønder rammet av flom, tørke og ekstrem nedbør, og lovet hjelpetiltak.

–  Det har tatt tid, men vi er glade for at dette nå er på plass, sier Gimming.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad sier at de justeringene som nå blir gjort vil forbedre situasjonen for bønder som har fått ødelagt kornavlinger av de dårlige værforholdene i sommer.

– Jeg er glad for at vi i dag kan gi signaler til produsenter som er i tvil om de vil få solgt kornet, at de kan få tilskudd til produksjonssvikt hvis kornet blir underkjent. Dermed er det lurt å treske om man er i tvil, sier Pollestad.

Viktig i denne sesongen

Gimming sier at mange bønder driver med innhøsting av svært dårlig kvalitet i dag, og at det er bra at regjeringen sikrer at produksjonssviktordningen også gjelder for innhøstet korn som blir avvist.

Det bidrar til at alt kornet som kan brukes blir høstet og levert. Det er viktig i en sesong som dette.

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Endringer i skjønnsmiddelordningen

I tillegg til endringer i produksjonssviktordningen varslet også Pollestad endringer i skjønnsmiddelordningen til kommunene. Endringene gjelder for kommunene sine kostnader til all opprydding etter ekstremværet høsten 2023 som ikke blir dekt over andre støtteordninger. Retningslinjene for skjønnstilskuddet blir derfor midlertidig utvidet slik at kostnadene kommunene har til opprydding, inklusive opprydding på annet enn kommunal infrastruktur, kan inkluderes i søknad om skjønnstilskudd.

– Det er et krevende arbeid, og det er helt klart at staten må bistå på kostnadssiden og den praktiske siden for bøndene og kommunene som skal ta imot all søpla som kommer. Dette må kommunene bidra med, og det er bra at regjeringen bidrar til det, avslutter Gimming.

Felleskjøpet Agri markedsregulator har utarbeidet en prognose for årets kornhøst. Prognosen viser at avlinga for korn og proteinvekster ligger an til å bli 21 prosent under tilgangen i 2022 og fem prosent under femårssnittet.