Nyheter

Vår matjord er di framtid

Styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, har nytta ferien til å skrive ned nokre tankar rundt matjord og landskap.

Sommerstengt på kontoret

Rogaland Bondelag tek ein velfortent sommarferie

Vegmyndigheitene snakkar om jordvern, men gjer ikkje noko med det

I alle fall når ein veljar trasé til ny veg. For endeleg har me fått svar på kva trasé ny E39 skal ta gjennom Sør-Rogaland.

Rogaland- og Stavangerpolitikarane står opp for jordbruket

Fylkesutvalet i Rogaland Fylkeskommune og formannskapet i Stavanger kommune står opp for jordbruket i sine høyringssvar om Klimakur 2030.

Kvifor snakker ikkje Rogalands-representantane på Stortinget om bøndene?

Med ein Klimakur-rapport som kan rasere landbruket i Rogaland, saknar me at Rogalands-representantane til Høgre kjem på bana. Eller er ikkje alle arbeidsplassane i landbruket noko å verne om?

Jordbruksforhandlingane trygt i hamn

Det har vore korte, men intense forhandlingar i Oslo, men ein kom i mål innan fristen.  Ein amputert utgåve av jordbruksforhandlingane er dermed fullført og signert.

Ei god helg for bøndene i Rogaland        

Auka tak for veterinærreiser og  gartnarar inn i ordninga for avlingsskade. Denne helga har verkeleg synleggjort den viktige rolla Rogaland Bondelag har for bøndene i Rogaland

Ingen i nærleiken av Nærbø

Rogaland Bondelag har hatt vervekonkurranse og fått ein meget verdig vinner.

Våre samarbeidspartnere