Nyheter

Viktig å oppretthalde dialogen med alle parti

Valet er over og me tok ein prat med styreleiaren i Rogaland Bondelag og leiaren i Noregs Bondelag for å høyre deiras vurderingar rundt valresultatet.

Ei helsing til politikarane

Årets valkamp er snart over, det er sikkert både de og me glade for. Men årets valkamp har vorte annleis for oss bønder enn kva den har vore i tidlegare år.

Å ete sau i sanketida

Måndag og tysdag kokkelerte bondelagskokken Halvar Ellingsen med lokale råvarer på Stranddalen turisthytte, saman med DNT og Bondelaget.

Bjørn i Rogaland

Me var så heldige at Bjørn Gimming, leiar i Noregs Bondelag, nytta tida før Aftenbladet-debatten på måndag til å møte lokale tillitsvalte og representantar frå næringa.

Vaksinering mot ringorm –anbefalinger fra RingiROG

Vaksinering mot ringorm er ett viktig tiltak i bekjempelsen og er obligatorisk (pålagt) ved sanering. Fra og med juli 2021 pålegges besetninger å vaksineres i tre år, mot ett år tidligere. Formål med dokumentet er å gi klarere veiledning for bruk av vaksine mot ringorm for kontroll av bekjempelse av ringorm hos storfe i Rogaland.

Du skal ikkje sette hykkas på bonden

Det var til tider tempererte tilstander på scenen under Rogaland Landbrukspark sin konferanse om moglegheiter for omstilling og vekst i Rogalandslandbruket på fredag.

Landets viktigaste litteraturfestival

4. og 5. september brakar Jorddøgn laus – den einaste litteraturfestivalen om jord og dei som driv den. Har du ikkje lest programmet? Det finn du her!

Ei klype salt frå Sveits

Eit felles utgangspunkt for debatten. Dette var eit av fleire tema då Arbeiderpartiet sin listetopp, Hadia Tajik, vitja Rogaland Bondelag i går.

Vikeså, Varhaug og Vedum

Det vart gode samtalar og flammande innlegg frå engasjerte bønder, då Senterpartiet vitja Vikeså og Varhaug.

Jordbrukspolitisk fagdag med ungdomskandidatane

Rogaland Bondelag og Rogaland Bygdeungdomslag inviterte ungdomskandidatane til stortingsvalet ut på ein jordbrukspolitisk fagdag.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bjarne Undheim - heidersmann og æresmedlem

Bjarne Undheim, heidersmannen frå Høg-Jæren, var av Bondetinget utnemnd som æresmedlem i Noregs Bondelag. Gratulerer!

Innlegga til Bondetinget

Her kan du lese innlegga frå Rogaland Bondelag på årets Bondeting. Sven Martin Håland og May-Britt Lode fekk ordet. I tillegg var det fleire replikkar til dei andre lagas innlegg.

Takk til alle aksjonistar og bondevenner!

Tusen takk til alle som deltok på aksjonane i Rogaland, og til dykk som har vore med å heie oss frem frå veg- og Facebooksidar. Her er nokon bilete.

-Eit viktig og riktig krav som løfter inntekta til bonden

Samtidig er det viktig at staten følger opp med eit ordentleg tilbod, seier Marit Epletveit, fylkesleiar i Rogaland Bondelag

Ringorm- Rogaland Bondelag jobber for bedre forsikringsvilkår

Rogaland Bondelag og RingiROG jobber for bedre forsikringsvilkår i forbindelse med sanering og vaksinering ved ringorm. I denne forbindelse er det sendt ut en Questback for å være best mulig forberedt i møte med forsikringsselskapene.

Bekjempelse av landøyda langs vei

Rogaland Bondelag utarbeidet en avtale med Rogaland Fylkeskommune der bøndene får, etter avtale med Rogaland Bondelag, tillatelse til å bekjempe og sprøyte problemugras på Rogaland Fylkeskommunes grunn. Tillatelsen er begrenset til vegareal som ligger nært opptil bondens egne eller leide jorder.

Anbefalinger til beiteslipp for å unngå ringormsmitte

Vi vet at den største risikoen for ringormsmitte mellom besetninger er direkte og indirekte kontakt mellom storfe. I beitesesongen er det større sjanse for at dyr fra forskjellige besetninger kommer i kontakt med hverandre, og at nye dyr introduseres i besetningen, som for eksempel ved innkjøp av nye avlsdyr og ved bruk av fellesbeite.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Da var nok et årsmøte gjennomført, med flere gode debatter til tross for de avgrensningene som digitale møter gir.

Årsmøtepapira 2021

Her ligg sakspapira til årsmøte i Rogaland Bondelag 13. mars 2021.

Valgnemndas innstilling for 2021

Det nærmer seg årsmøte i Rogaland Bondelag, og en av sakene som skal behandles er valg av nytt styre.

Prosjekt "piggtråd 2021"

Hurra! I år er det mulig å søke om tilskudd til fjerning av gammel piggtråd, og til erstatning av stående piggtråd

Digitalt årsmøte i Rogaland Bondelag 13. mars

Årsmøte i Rogaland Bondelag vert arrangert digitalt i 2021 også.

Informasjonsmøte om nasjonal tilsynskampanje på velferd hos gris

Den 28. januar holdt Mattilsynet et informasjonsmøte til næringa om den nasjonale tilsynskampanjen på gris som vil gå fra 2021- 2022. På møte var blant annet statsforvalteren, bondelagene i Rogaland, Agder og Vestlandet, samt Norsvin og Forum gris.

Ringorm i Rogaland – lettere tiltak i næringa pr 7. januar 2021

Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningene er svært stor for den enkelte bonde som må gjennomføre omfattende og kostbare tiltak. Næringa har derfor innført tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte. Situasjonen i Rogaland anses nå for mer oversiktlig og under bedre kontroll enn før jul. Næringa letter derfor på tiltakene i tråd med dagens risikovurdering og i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

I dag legger Regjeringa frem Klimaplan 2021-2030

Vi forventer at redusert kjøttforbruk og dermed redusert kjøttproduksjon som omtalt i Klimakur 2030, ikke blir en del av Norges klimapolitikk.

Utsetjing av klimakurs 12. og 13. januar til mars

Kjøttfe på beite i Nord-Tretten

Grunna coronasituasjonen har det vorte avgjerda å utsetje kursa til 2. mars i Aksdal og 3. mars på Bryne.

Distriktsmøtene den 5. januar og 7. januar avholdes digitalt

I tråd med de nye restriksjonene som innføres, så blir distriktsmøtene erstattet av et digitalt møte

Korleis møte klimakrava – eit kurs for bønder med grovfôrproduksjon

Vil du lære meir om gode klimatiltak på din gard? Bondelaget, NLR og TINE inviterer til kurs i klimatiltak som også kan betra økonomien på garden på Aksdal og Bryne.

Referat fra styremøtet den 9. desember

Sist onsdag var det styremøte i Rogaland Bondelag. Blant annet ble terminlister for neste år diskutert. Det legges opp til fysiske møter, så langt det lar seg gjøre.

Bekjempelse av landøyda

Landøyda er en giftig plante for hest og storfe og Rogaland Bondelag har fått en del henvendelser om økt spredning av denne langs kysten. Det er nå utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av landøyda i Rogaland.

Soneinndeling for høyrisikosonene for ringorm i Rogaland

Grensen rundt sonen gjenspeiler dagens smitterisiko. Denne vil endre seg over tid og det legges fortløpende ut oppdaterte kart på denne siden. Innenfor grensene anser vi smitten som høyeste i Rogaland for både melkefe og kjøttfe.

Hør landbrukspodden om Ringorm

Hør landbrukspodden med Elisabeth Sæther i Norges Bondelag som intervjuer Arvid Reiersen fra Veterinærinstituttet og Siv Meling, prosjektleder i RingiROG. Podcasten gir god informasjon og svarer forhåpentligvis på en del spørsmål som mange bønder har.

Landbruksplast på avveie

I en rapport fra NORCE ble det avdekket at store deler av plasten i norske elver, stammer fra landbruket. Rogaland er blant fylkene som utpeker seg i rapporten.

Bondelaget aksjonerte mot utbygging av datasenter på Kvernaland

Med fem mot fire stemmer vedtok politikerne at en halvert plan skal sendes ut på høring. 

Stort oppmøte på det digitale ledermøtet

I alt 69 personer deltok på ledermøtet den 13 november

Tilsyn med velferd hos svin 2021

Mattilsynets nasjonale kampanje starter januar 2021 etter ønske fra Landbruks- og matdepartementet om oppdatert kunnskap om velferden i norske svinebesetninger og om driften er i tråd med regelverket.

Referat fra styremøtet den 4 november

Sist onsdag var det styremøte i Rogaland Bondelag. Styret benyttet sjansen til å besøke Vern Kvernaland og Øksnevad VGS.

Digitalt ledermøte 13. November 2020

Grunnet dagens situasjon med økt smitte har vi besluttet at ledermøte dessverre på legges opp som et digitalt møte.

NIBIO søker fjørfeprodusenter

NIBIO har behov for kontakt til fjørfeprodusenter som vil bli med på et prosjekt om uttak av prøver fra vaskevann. Formålet er å dokumentere innhold av næringsstoffer i vaskevann fra fjørfeproduksjon (både fra produksjon av egg og slaktekylling).

Jordbruksorganisasjonene søkte om framskynda lisensjakt på ulv i Rovviltregion 1

Fikk blankt avslag av Miljødirektoratet.

Helsing til lokallaga frå fylkesleiar i Rogaland Bondelag

- Kjære lokale bondelag i heile fylket. Eg hadde sett fram til, og gleda meg skikkelig til, å treffe dere alle på distriktsmøte i november. Sånn kan det dessverre ikkje bli.

Eit ja til jordvern og nei til bytte av fisk mot kjøt

Fylkestinget har endeleg landa Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, og i møte med næringsministeren kjem det frem at fisk og jordbruk ikkje skal settast opp mot kvarandre i Brexit-forhandlingane

Nye retningslinjer for livdyromsetning i Rogaland ifm bekjempelse og kontroll av Ringorm

Ringormsituasjonen i Rogaland er langt bedre nå enn på samme tid i fjor, men sykdommen blusser ofte opp om høsten og utover vinteren, og dermed må vi på denne tiden være ekstra varsomme og årvåkne for tegn på ringorm.

Fagdag om gardsvarmeanlegg 12. november

I samarbeid med Rogaland Bondelag og Fylkesmannen i Rogaland inviterer CH4 til fagdag for gardbrukarar og produsentar innanfor landbruket.

Årsmøte i Norges Bondelag er i gang

Årets årsmøte i Norges Bondelag foregår digitalt. Rogaland Bondelag har 12 delegater til årsmøte i Norges Bondelag. Arthur Salte fra Rogaland ble valgt inn i styret i Norges Bondelag.

Hels på Møyfrid

Møyfrid Grødem

Møyfrid Grødem skal jobbe hjå oss dei neste 6 månadene.

Mandag 21.9 var det styremøte

Les om sakane her.

Rogaland sikra seg heile ni finaleplassar til Det Norske Måltid

Atter ein gong viser matfylket Rogaland at me har mykje godt på gang! Gratulerer til alle finalistar!

Beitesyning med Rogaland Arbeiderparti

Fredag 18. september tok me representantar frå Rogaland Arbeiderparti ut for å sjå på beite og ein god drøs om vann og klima.

Våre samarbeidspartnere