Nyheter

Midt i blinken

Nærmere 200 personer var møtt fram ved Gjesdal Bygdahus 27 juli for å heie fram skiløperen som deltok på årets langløp på rulleski i samband med blinkfestivalen. Det var enormt god stemning til tross for mykje regnvær. Mange hadde tatt utfordringa og hadde kledd seg ut som ulike dyr.

Her arrangeres årets Åpen Gård i Rogaland

Overskot i saueproduksjonen – kva med vegen vidare?

Innlegg på Bondetinget, av Bente Gro Slettebø, første vararepresentant i styret til Rogaland Bondelag

Beitebruk – klimasmart jordbruk på Norske ressurser.

Innlegg i generaldebatten, av Inga Steinsland.

Årsmøteinnlegg: Arkeologiske forminner, tilfeldig og uberegnelige kostnader for enkelte bønder

Innlegget ble holdt av Laurits Stokkeland, styremedlem i Rogaland Bondelag.

Bondetinget er i gang

Leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes inviterte til årsmøte med ein inspirerande og klar tale. Rogaland Bondelag stiller med ein delegasjon på 12 tillitsvalde på årsmøte i Norges Bondelag med fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal i front. Det blir to dagar med landbrukspolitiske diskusjonar, besøk av landbruksministeren og stortingsrepresentanter. Fleire av utsendingane frå vårt fylke har førebudd seg på innlegg frå talarstolen.

Rogalandsbenken på årsmøtet i Norges Bondelag

25 års jubileum for Åpen Gård på Tveit videregående skole

3300 deltok på jubileumsfeiringen. Se bilder og les artikkel i Tysvær Bygdeblad.

Den viktige bonden - ny verdiskapningsrapport fra NIBIO

På bestilling av Rogaland Bondelag la Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fram en ny rapport om verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet. Den viser at landbruksfylket Rogaland står bunnsolid på norgestoppen. Dette er en stilling som må vernes og styrkes. Les mer i Aftenbladets leder fra lørdagsavisen. Trykk for å finne lenke til rapporten.

Gardsbesøk med Gjesdal kommunestyre

Gjedal kommunestyre har i dag vore på tur for å bli betre kjend i kommunen sin, deriblant landbruket. Gjesdal Bondelag var med, og vi fekk servert dei lunsj på vårt eige bygdehus.

Statens tilbud sikrer ikke mangfold og økt matproduksjon

«Statens tilbud på 4.200 kroner per årsverk er en lavere inntektsvekst enn andre grupper i Norge, og sikrer ikke mangfoldet i norsk jordbruk og rekruttering av nye, motiverte bønder. I stedet fortsetter den strukturutviklinga og ensrettingen mot større bruk», sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Oppsummering av statens tilbud 2016

Staten la i dag fram tilbudet til jordbruket. Her er en oppsummering og en sammenligning av de sentrale momentene ved statens tilbud og jordbrukets krav.

Brannsikkerhet i landbruket

Det er for mange branner i landbruket i Norge. Nå har forsikringsselskapene pålagt bøndene å ta en utvidet el-kontroll der termografering (varmesøkende kamera) er en del av kontrollen. Dette utløser rabatter som vil dekke inn i de fleste tilfeller merkostnaden over 3 år.

Agrovisjon 2016- 28.-30. oktober

Det er nå solgt utstillingsareal tilsvarende 8000 m2 og Agrovisjon utvider utstillingsarealet med 25 % i forhold til tidligere for å få plass til alle. Rogaland Bondelag sitter i hovedkomiteen for planleggingen av Agrovisjon 2016 og årets messe kan blant annet by på kjekke sosiale arrangement, spennende konferanse og varierende skulderarrangement.

Planting i Randaberg sentrum

Randaberg Bondelag inviterte i dag elever fra de 3 ungdomsskolene i Randaberg til å plante i Randaberg sentrum. Det ble plantet salat, blomster og urter og elevene lærte mye. Ungdomsskoleelevene har nå fått et eierskap til plantene og hadde en fin dag. Et godt tiltak av Randaberg Bondelag.

Dirdal barnehage på besøk hos fylkesleder Ola Andreas Byrkejdal

Til tross for travle tider i sauhuset med lemming tok fylkesleder i Rogaland Bondelag seg tid til et gårdsbesøk fra Dirdal barnehage. Det er stor stas for barna å få komme på besøk.

Møte med fylkesutvalget

Fylkesleder i Rogaland Bondelag Ola Andreas Byrkjedal hadde i dag et innlegg i fylkesutvalget.Ola Andreas poengterte viktigheten av norsk mat og jordvern for fremtidig produksjon av mat og målet om økt matproduksjon.

Melkebønder må bygge om eller legge ned

Bygge om fra båsfjøs til løsdrift eller slutte med storfe og melkekyr? Det er spørsmålet 870 bønder i Rogaland må ta stilling til de neste åtte årene. Les om møtet mellom Marit Epletveit, lokallagsleder i Gjesdal Bondelag og Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Frp i Aftenbladet.

Resolusjonene fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2016

Årets resolusjoner er om rekruttering, løsdriftskravet og det grønne skiftet.

Årets lokallag- Forsand Bondelag

Forsand Bondelag er et relativt lite men aktivt lag som hadde 65 medlemmer i 2015. Laget har fokus på det sosiale og hadde i 2015 hele 14 medlemsmøter.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Rogaland Bondelag har årsmøte fredag 11. og laurdag 12. mars på Scandic Maritim i Haugesund. Sentralbordet stenger frå klokka 15.45 på torsdag. Les korleis du kan nå oss:

Kommunesammenslåing på Jæren

Stormøte på Undheim Samfunnshus tirsdag 8. mars kl. 19.00

Vervekurs i Dalane

Verveutvalget i Rogaland Bondelag arrangerte vervekurs for lokallaga i Dalane den 25.02. Kurset var bestilt av Bjerkreim Bondelag, og utvalget har latt seg inspirere til å reise rundt i fylket for å holde slike kurs for lokallaga.

Hvordan møte media?

Rogaland Bondelag arrangerer kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering mandag 29. Februar 2016, Øksnevad vgs. Auditoriet. Kurset avholdes kveldstid fra 19.00-22.00.

Bondelaga i Dalane inviterer til politisk stormøte på Helleland Grendahus 16. februar

Tema: rekruttering og investering i landbruket - hvem er bonde i Dalane om 10 år? Innledere: Knut Storberget (Ap) og Dag Jørund Lønning (HLB)

Kurs i praktisk HMS- arbeid

Landbrukets HMS-tjeneste har satt opp flere kurs i praktisk HMS- arbeid i februar og mars.

Bondelaget på yrkesmessa på Dalane videregående skule

Bente Gro Milwertz Slettebø og May Sissel Nodland fronta bondeyrket i lag med avløyserlaget si Margrete Berge. Messa var på Dalane videregående skule.

Årets landbrukskonferanse går av stabelen onsdag 2.mars på Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Landbruket vil være sentral i det grønne skiftet, kanskje først og fremst gjennom bioøkonomien. Bioøkonomien er en økonomi som baserer seg på fornybare råstoffer som jord, hav, vind og skog – samt å effektivisere produksjonsprosesser og ivareta og utvikle ressursgrunnlaget på bærekraftige måter. Og - i bioøkonomien ligger mange nye muligheter – også for Rogaland! Dette blir den grønne tråden på konferansen.

Distriktsmøter vinteren 2016

Vinterens distriktsmøter ble holdt tradisjonen tro i Aksdal og Gjesdal, den 26. og 27. januar. 26 deltakere møtte i Aksdal og 79 møtte i Gjesdal. Vi var heldige og fikk Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag til Aksdal, og Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i næringspolitisk avdeling til Gjesdal.

Stormøte på Varhaug og stortingsrepresentanter på Jærbesøk

Mer en 600 bønder møtte opp på Varhaug Idrettshall på mandag for å høre den nye landbruksministeren debattere tollvern sammen med representanter fra Næringskomiteen i Stortinget. Før møtet fikk stortingsrepresentantene en omvisning i Rogaland.

God oppslutning på Lund Bondelags møte om ny E 39

Lund Bondelag arrangerte 19.01.16 møte om fremtidig E 39, med både god oppslutning og godt engasjement.

Dobbeltspor over Jæren

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande var på måndag i møte med fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal og leiar i samferdselstyret Arne Bergsvåg. Grunnen til møtet var alle utspela som er kome i samband med dobbeltspor for jernbane over Jæren og eit ønskje å verta oppdatert på planen om dobbeltsporet.

Konsert/Kulturkveld til støtte for Rogalandsgarden

Konserten vert i Nærbø kyrkje fredag 5. februar kl. 19.00

Fotokonkurransen "Vi lager maten din"

Vi gratulerer Lund Bondelag som vinner av fotokonkurransen og 5000 kr. Innsender av bildet var Kjell Andreas Heskestad.

Seminar & årsmøte i 4H-gård Norge

19.-21. februar 2016 inviterer 4H-gård Norge til Seminar & årsmøte på Jæren. 4H Rogaland og Jærmuseet, Vitengarden er vertskap.

Stormøte på Varhaug

Tema: Er norsk landbruk og næringsmiddelindustri avhengig av dagens tollvern, eller tåler næringa eit svekka tollvern? Mandag 25.1.2016 kl 19.00 – Varhaug Idrettshall Møteleiar: Tom Hetland OPPDATERT: landbruksminister Jon Georg Dale kommer.

GOD JUL!

Vi i Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Kontoret er tidvis stengt mellom jul og nyttår, men vi leser mail sporadisk og du kan nå oss på mobil om noe skulle haste. Våre mobilnummer finner du på våre hjemmesider under fanen "om Rogaland Bondelag".

Å elske en bonde

Visste du at at ein deltakande partnar kan ha stor betydning for trivsel, motivasjon og økonomisk resultat på ein gard? Det er nå forska på å funne at stemmer. Korleis verta / få ein deltakande partnar? Legg til rette, be om , set ord på ynskjer, avklar roller og forventningar, la bonderomantikken blomstra. Dette var berre noko av det som vart presentert for dei rundt 70 som deltok på konferansen "Å elske en bonde" 10. desember i Oslo.

Samvirkekonferansen 2016

Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland inviterer til Samvirkekonferanse torsdag 21. januar- fredag 22. januar 2016 på Scandic hotell Forus, Stavanger. Tema for konferansen vil være korn og kraftfôrpolitikken, samt markedsmakt/markedsbalansering med mer.

Synnetatte gressballer

- Det er enormt med gressballer over alt i vannet, på veiene, i hagene hvor flommen har trukket seg tilbake, sier Kjell Andreas Heskestad, styremedlem i Rogaland Bondelag. Om lag 1000 baller er ute på tur her i Lund kommune, og kanskje kan to tredjedeler reddes. Jeg har snakket med flere av bøndene og det er mange som hjelper til, avslutter Heskestad.

Er du rammet av flom? Her er noen råd.

Ekstremværet Synne er endelig over, og vannmassene er i ferd med å trekke seg tilbake. Men fortsatt er det flom i flere vassdrag. Her er noen tips til håndtering i etterkant.

Synne rammer Rogaland

Flere bygder i Rogaland er rammet av ekstremværet Synne. Hus og gårder er oversvømmet og bygder er avskåret fra omverdenen. Nå er flommen heldigvis i ferd med å avta.

Er du Norges superbonde?

NRK søker deltakere mellom 18 og 50 år til en ny tv-serie der bønder fra hele landet konkurrerer i alt som skal til for å drive en norsk gård.

Store omleggingar i mjølkeproduksjonen framover.

I 2024 vert det forbode med båsfjøs til storfe. Det vert eit stort kapitalbehov innan mjølkeproduksjon for å tilfredstilla dette lovverket.

Ledertur til Bayern og Tyrol

Rogaland Bondelag arrangerte ledermøte i Tyrol i Østerrike via Bayern for lokallagslederne i Rogaland. Turen var fra 6.-9. november. Tyrol er et Østerriksk alpelandskap, hvor turisme og jordbruk går hånd i hånd. Melk, storfe, skogbruk og et vakkert kulturlandskap basert på lange jordbrukstradisjoner skaper en stor turistnæring som er svært viktig for regionen.

Agrovisjon 2016

Agrovisjon åpner dørene om et år, fredag 28. oktober. Utstillingen går over tre dager. En ting utstillere og publikum vil oppdage under neste års Agrovisjon er at forholdene ligger mye bedre til rette for en landbruksutstilling enn de har gjort tidligere. Agrovisjon får for første gang ta i bruk den nye profesjonelle utstillingshallen på 4 700 kvadratmeter.

Tre av ti dødsulukker skjer i landbruket

... skriver Jærbladet i dag. Bli med på HMS-kurs i november!

Distriktsmøter på Bore og Helleland

26. og 27. oktober arrangerte Rogaland Bondelag distriktsmøter på Bore og Helleland. Den 29. arrangerer vi distriktsmøte på Aksdal.

Agrovisjon 2016

Hold av datoene 28.-30. oktober 2016 til Agrovisjon 2016.

Pelsdyr - ein viktig del av landbruket!

Rogaland har mange dyktige pelsdyrbønder. Nokre av dei finn me i Hå kommune på Jæren. I forbindelse med Søre Hå bondelag sitt årsmøte vart det sett ekstra fokus på pelsdyrnæringa. Me tok like godt ein besøksrunde for å sjå korleis dei har det.

Våre samarbeidspartnere