Nyheter

Åpen Gård i Rogaland 23. august

åpen gård logo

Seks lokale bondelag i Rogaland arrangerer åpen gård den 23. august.

Ny dyrkingsteknikk reddar fruktavlingane

For om lag eitt år sidan skreiv me her i avisa om ekteparet Roald Vold og Mariann Kåsen på Jørstad på Ombo som ved hjelp av ein ny dyrkingsteknikk kom til å revolusjonera fruktdyrkinga her i landet. Lenke til originalartikkel i Øyposten i artikkelen.

Åpen Gård på Rennesøy

Traktor

Rennesøy Bondelag arrangerte Åpen Gård den 9. august på Sokn Gard, som er hjem til Gunnvor og Jostein Eiane, om lag 50 kyr, 320 vinterfora sauer og to katter.

Storbonde i Sola

Han klorer seg fast mellom stadig flere bolighus og et voksende veinett. Arnstein Røyneberg er bonde nær byen, og tror på romslighet. Les heile intervjuet i Bondevennen. Lenke i artikkel.

God sommer!

Kontoret vil kun være delvis bemannet i sommerferien. Er det ingen på kontoret, ring organisasjonssjef Olav Sande.

Fleire innlegg frå Rogalands-utsendingane

Arnstein Røyneberg

Under årsmøtet var Arnstein Røyneberg , Lisa Breiland og Bente Gro M. Slettebø på talarstolen og snakka om forskning og utvikling, biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel og hvordan bruke heile garden sine ressursar i drifta.

Krav om lausdrift i melkeproduksjonen

Kjell Andreas Heskestad

Nestleiar Kjell Andreas Heskestad sa i sitt innlegg at det handler om framtiden til små og mellomstore melkebruk

Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Ola Andreas Byrkjedal

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Tor Inge Eidesen sitt innlegg på årsmøtet

Tor Inge tok i sitt innlegg opp korleis betre økonomien i kornproduksjonen og at ordingar som premiere kvalitet må innførast.

Norges Bondelag sitt årsmøte er i gang på Lillehammer

Delegasjonen frå Rogaland

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal har med seg 11 engasjerte utsendinger på årsmøte

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande er på representskapsmøte i Norges Bondelag.

Foto fra NRK

I morgon onsdag den 10. og torsdag den 11. juni er det årsmøte i Norges Bondelag. Tema for rep. skapsmøte er evaluering av jordbruksoppgjeret, forhandlingane og resultat.

Landbruksdebatt med lokale politikarar frå Time på Jærdagen 2015

Time politikarar

Time Bondelag arrangerte landbruksdebatt med lokale politikarar på Jærdagen. Viktige tema som blei tatt opp var blant anna kommunevalg, kommunesamanslåing ,jordvern og bomringen på Jæren.

Åpen gård på Tveit videregående skole, søndag 31. mai kl.12.00 - 16.00

Tysvær

Offisiell åpning med Brita Skallerud, Norges Bondelag. Dyreutstilling, kjøring med hest og hund, trøtraktor løype, gråtass slår gras m.m.

Lars Petter Bartnes kom til Rogaland for å greia ut om årets jordbruksavtale

Lars Petter Bartnes

På tysdag 26. mai var leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på besøk i Rogaland for å delta på åpne møter der jordbruksavtalen var tema.

Åpent møte med Lars Petter Bartnes om jordbruksavtalen 2015

Lars Petter Bartnes

Bjerkreim og Rogaland Bondelag inviterer til åpent møte på Bjerkreim samfunnshus, tirsdag 26.mai kl. 19.30. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, kommer for å orientere om jordbruksavtalen.

Besøk på Terje Hålands pelsfarm og Rogaland Pelsdyrfôrlag

Omvisning minkfarm

Styret i Rogaland Bondelag var invitert av Pelsdyralslaget på befaring på Terje Hålands pelsdyrfarm på Brusand, og til Rogaland Pelsdyrfôrlag SA på Sirevåg.

Norsk matproduksjon - eit verdispørsmål!

møte nordfylket

Lokallaga i Nord Rogaland var samla til møte tysdag kveld. Det ferske tilbodet frå Staten i jordbruksforhandlingane vart sjølvsagt debattert. Norsk landbruk står for ein stor verdiskaping i tillegg til å gje forbrukaren sikker og trygg mat. Slik skal det vera i framtida og. Desse verdiane må også regjeringa sjå!

- Et skuffende tilbud

- Statens tilbud er skuffende, og svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon. Det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Traktordager i Kongeparken

Kongeparken

Gjesdal bondelag har hatt stand i Kongeparken i helgen (25 og 26. april) i forbindelse med traktordager som Kongeparken arrangerte.

Et nøkternt krav

Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Innovasjon Norge Rogaland har brukt opp potten av bedriftsretta landbruksmidler til Jæren.

Fordelinga av bedriftsretta midlar frå Innovasjon Noreg Rogaland til investeringar på Jæren er nå brukt opp og det er stopp i mottak av søknader om investeringsstøtte og rentestøtte.

Aksjonsdag på Øksnevad videregående skole

elever forsyner seg med mat

Rogaland Bondelag hadde aksjon sammen med Jærkokken Heine Grov på Øksnevad vgs.

Bondevennaksjon i Suldal

bondevenn Suldal

Ingvild Hovind fikk årets Bondevennpris av Suldal Bondelag. Årets bondevennaksjon setter lys på de som ikke driver som heltidbønder, men på deltidsbønder og andre som jobber i landbrukets randsone.

Full støtte til ny E39- trasé over Høg-Jæren.

Stor interesse for forslag om ny E 39 over Høg-Jæren

Om lag 150 personer deltok på Time Bondelag sitt informasjonsmøte om nytt forslag til E39-trasé som ble arrangert på Undheim samfunnshus torsdag kveld.

Arild og Hanne Helland har hatt besøk av unge bønder fra Sør- Trøndelag

Hos Arild og Hanne

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag.

Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til møte

Møte på loven hos Oddny og Torgeir Kinn

Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til et møte på låven hos Oddny og Torgeir Kinn mandag den 23.mars. Det møtte politikere fra de fleste partiene, og i tillegg så var lokallaget godt representert med mange medlemmer.

Bønder på Helland tildelt Gjesdals første næringspris

Helland samdrift er tildelt Næringsprisen i Gjesdal for 2014, skriver Gjesdalsbuen.

Fotokonkurransen 2015

vinnerbildet 2014

Bli med på fotokonkurranse og vinn 5000 kr til ditt lokallag! Tema: Vi lager maten din

Time Bondelag - Årets lokallag i Rogaland

Time årets lokallag

Time Bondelag er en engasjert gjeng som arbeider godt i lag og har stor aktivitet i laget.

Ser grobotn for godt gras-år

MILD VINTER: - Alt tyder på at me kan få førsteslått av raigras rundt 17. mai, seier seniorrådgjevar Ragnvald Gramstad.?

- All grunn til optimisme, seier seniorrådgjevar Ragnvald Gramstad, som reknar med tidleg førsteslått og mykje gras på Jæren i år

Bønder i Rogaland kjempar mot kravet om lausdrift

FÆRRE MJØLKEBØNDER: – Resultatet blir endå større bruksrasjonalisering, dersom kravet om lausdrift i alle fjos blir ståande, seier Ola Andreas Byrkjedal, leiar i Rogaland Bondelag. FOTO: Arkivtfoto: Brit Romsbotn

Bondelaget i Rogaland vil få myndigheitene til å droppa kravet om lausdrift i alle fjos, som etter planen skal gjelda frå 2024.

Resolusjonane frå årsmøtet i Rogaland Bondelag

Les dei her.

Ola Andreas Byrkjedal opnar årsmøtet i Rogaland Bondelag

leiar opnar årsmøte

Les heile tala her.

Dialogmøte med Lars Petter Bartnes på Bryne

Dialogmøte

17. februar møtte leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, 14 bønder fra Jæren på Bryne Kro. Bøndene var ikke medlemmer av Bondelaget, og hadde anledning til å diskutere deres uenigheter med bondelaget sammen med bondelagslederen.

Bonde i medgang og motgang (Vaulali, Aksdal og Rennesøy)

Norsk Landbruksrådgiving HMS arrangerar ope møte om garden sin viktigaste ressurs – menneske.

Investeringsvilje blant jærbøndene

Trygve Selbak (gårdseier), Jon Egil Jakobsen (jordbruksavdelingen i Time), Arne Berge (formann i Time bondelag) og Reinert Kverneland. FOTO: Pia Hetland

Stadig flere bønder på Jæren går over til løsdriftfjøs. Dette fører til mer nybygging enn på lenge.

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering

Kjell Andreas Heskestad

Infoutvalget i Rogaland Bondelag mener det er viktig at næringen står samlet med et lett og forståelig budskap utad. Dette kan gjøres ved å ha felles, enkel og tydelig budskap som synliggjøres i media. Formålet med kurset er å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte.

Hvordan få frem et budskap i media?

Brita Skallerud fra Norges Bondelag kommer for å snakker om utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer forståelige for folk flest?

5. februar inviterer Innovasjon Norge og Forskningsrådet i Rogaland til Åpen dag

Innovasjon Norge og Forskningsrådet Rogaland inviterer til Åpen dag. De vil gjøre all sin kompetanse tilgjengelig for dere. Fra kl 0800 -2000 er det bare å komme innom enten for å gjøre en speed date om en idè eller et prosjekt, få tips om hvordan skrive en søknad, gi tilbakemelding om forbedringer til dem eller høre på korte foredrag mellom 1100-1300 og 1730-1900. I løpet av dagen vil også 9 utekontor være tilgjengelig.

Distriktmøtene januar 2015

Gjesdal

Det ble holdt distriktmøter for Nord-Fylket 27. januar og for Ryfylke, Jæren og Dalane samlet den 28. januar.

Bondelaget ønskjer Listhaug-bønder velkomne

Bilete henta frå Gjesdalbuen

– Det er synd at dei ikkje vel å stå samla, seier Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag om Gjesdal-bøndene som fekk besøk av ministeren, til avisa Gjesdalbuen.

Time Bondelag inviterte nye bønder til eit infomøte i Smia på Smiagarden, Undheim tysdag 27.01

Unge bønder

Det møtte 8 bønder som har overtatt garder ved årsskifte. I tillegg stilte landbrukskontoret med 4 tilsette og bondelaget med 2 tillitsvalde. Landbrukskontoret orienterte om ordningar og regelverk. Det er ein etat med fagleg høg kompetanse som vil gje service til næringa.

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget.

Siste måndagen i januar er blitt fast dato for stormøtet for landbruk

Lars Petter Bartnes blei i sommar valt som ny leiar i Norges Bondelag. Måndag kjem han til Varhaug på det årvisse landbruksmøtet, som bondelaga i Hå arrangerer i lag med Hå kommune og Sparebank 1 SR-Bank. Tida er da inne for at bønder og andre samlar seg i Varhaughallen for å drøfta landbrukspolitikk. I fjor blei det sett besøksrekord, arrangørane håper på like mange i år.

Stormøte landbruk

Måndag 26.01.2015 arrangerer Bondelaga i Hå i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Hå kommune stormøte. Sted for møte er Varhaug Idrettspark. Her kommer blant annet Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Ola Bekken og vil ta for seg sentrale landbrukspolitiske spørsmål.

Bli med videre, kurs i landbrukspolitikk

Kurset tar for seg viktige sentrale sammenhenger i norsk landbrukspolitikk, samt aktuelle politiske utfordringer.

Høringer mot konsesjonsloven

Æg au vil ha mad når æg blir store

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun står sammen med 15 av 17 Rogalands-kommuner som svarte at de var imot å fjerne konsesjonsloven. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

Visst nyttar det!

løpet av de syv årene U-landutvalget har vært engasjert i Sambolabo, har det skjedd stor utvikling i landsbyen. Les heile artikkelen i Bondevennen. Lenke i artikkel.

Husk å meld deg på Inn På Tunetmøtet!

Siste frist for å melde seg på Inn På Tunet-møtet den 15. januar på Øksnevad er nå.

Våre samarbeidspartnere