I et godt samarbeid med RingiROG, Aina Bratlie som er fagsjef for medlemsforsikring i Norges Bondelag og Gjensidige har vi fått til god dekning for saneringskostnader og for tap i forbindelse med livdyrsalg for bønder i rød sone. Næringa har vist at de tar ringorm på alvor og arbeidsgruppa i RingiROG tar risikoen for spredning seriøst. Dette gir velvilje hos forsikringsselskapene og hindrer spredningen av ringorm. Rogaland har nå gått fra smitte i 16 besetninger i 2020 til å ikke ha påvist smitte siden desember 2022.