Tysvær bondelag og Tysvær og Bokn bonde- og småbrukarlag samarbeider om eit prosjekt for å auka verdiskapinga på garden, gjennom meir lokal produksjon og omsetjing av mat, tilbud om omsorgstenester på garden og andre tillegsnæringar. Målgruppa er bønder og andre interesserte på Haugalandet. Som ein del av prosjektet innviteres det til studetur til Nord-Jæren

Torsdag 14. mars
Avreise Aksdal 08.00, retur ca 19.00
Besøk hjå: småskala grøntprodusentar, gårdsmeieri, gårdsutsal og Inn på tunet
 

Program: 

08.00: Avreise frå Aksdal.

10.00: Besøk Åge Kolnes, Randaberg. Åge dyrker poteter og sukkermais. Han driv Randaberg Gårdsutsalg. 

 11.00: Besøk Nornes gård, Randaberg (Hilde Sande og Tomas Bø). Produksjon av mozzarella ost på egen melk. Mozzarella produseres på italiensk vis. De bygger nå ny driftsbygning til melkekyrne. 

13.30: Dysjaland gard, Sola. Inn på Tunet i mange år, tar imot deltakere innen psykisk helse.

15.30: Moen gard Helleland, Tjelta. (Tatyana Helleland) Grønnsaksdyrking. Tatyana og mannen starta med grønnsaksproduksjon i fjor. Dei dyrker poteter og grønnsaker, men og tomat og chili i drivhus.

Retur til Aksdal ca 18.30

Meir informasjon på Tysvær bondelag si facebookside
Påmelding til Ståle Hustoft, 90026142 eller Jostein Harboe, 92466228

Turen er støtta økonomisk av Rogaland fylkeskommune