Rogalandstinget er ein fin anledning for nærings- og organisasjonsliv til å få snakke fritt til stortingspolitikarane frå rogaland. Rogaland Bondelag var på plass ved styreleiar Ståle Hustoft og framførte eit tydleg bodskap om mellom anna nytt talgrunnlag og gjødselsregelverk.