Etter ein god debatt og val i Haugesund er det nye styret i Rogaland Bondelag er klart.

Leiar: Ståle Hustoft, Tysvær Bondelag (attval)
Nestleiar: Reinert Idsø, Strand Bondelag (ny)
Styremedlem: Magnhild Hobberstad Aanestad, Varhaug Bondelag (ny)
Styremedlem: Anbjørn Grønning, Helleland Bondelag (ny)
Styremedlem: Jakob J. Eskeland, Vats Bondelag (ikkje på val)
Vara 1: Asbjørn Høyland, Nærbø Bondelag (ny)
Vara 2: Harald Velde, Vats Bondelag (ny)
Vara 3: Håvard Skavland, Finnøy Bondelag (attval)

Me gler oss til eit spanande år for både styret og resten av oss i Rogaland Bondelag.