Rogaland Fylkeskommune lyser i 2024 ut tilskudd innen mange forskjellig tema som; folkehelse, friluftsliv, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling og miljø.De fleste tilskuddsordninger har søknadsfrist 21. Januar og søknadsskjema vil være tilgjengelig fra 15. desember. I forbindelse med utlysningen arrangeres det et webinar, hvor dere kan få høre litt om tilskuddsordningene og søknadsprosessen, samt møte den ansvarlige saksbehandler for hver enkelt tilskuddsordning. Webinaret er den 12. desember 2023 kl. 14 og påmelding kan gjøres via fylkeskommunens hjemmeside. Her kan du også lese mer om de ulike tilskuddsordningene.