Vi kommer særlig til å gå igjennom:

  • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
  • oversikt over godkjente preparater
  • riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
  • plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
  • funksjonstest av spredeutstyr
  • journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
  • avhending av utgåtte preparater

  Det blir gjennomført to like webinar på to forskjellige tidspunkt, en på dagtid og en på kveldstid.

 Meld der på her:

Onsdag 22. mars kl 11.00 – 12.00

 Torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.00

 Det vil være mulighet til å stille skriftlig spørsmål på Q&A under møtet. Ved registrering kan du også skrive inn spørsmål hvis du har allerede nå.

 Om du har spørsmål, ta kontakt på med Kari Janson Litleré på e-post Kari.Litlere@mattilsynet.no.

 

Velkommen til veiledningsmøte!

Hilsen Mattilsynet