Tema for møtet var "Er det lys i enden av tunellen" og blandt dem som hold innlegg var ordfører i Hå, Andreas Bjorland, Sjeføkonom i Sparebank 1 SR- Bank Kyrre Knudsen, Landbruksminister Geir Pollestad, Ola Hedstein fra Rethink Food og vår egen Bjørn Gimming, Leder i Norges Bondelag. Tom Hetland ledet møtet. Møtet arrangeres i et samarbeide mellom Bondelaga i Hå, Hå kommune og Sparebank1, SR Bank. Blandt de aktuelle temaene på møtet var importvern og tollsatser, tetting av inntektsgap og løsdriftskravet. Pollestad mener det er vist å stå fast ved løsdriftskravet i 2034 og sikter mot en tetting av inntekstgap innen 4-6 år. Fra salen kom det innspill og spørsmål rundt nullsonen på Jæren, bekymringer rundt rekrutteringen til næringen og et sterkt ønske om at vinterlandbruksskolene skal bestå. Det kom honnør for arbeidet som har blitt gjort med sluttutbetalingene til pelsdyrnæringa og stilt spørsmål om når de nye gjødselvareforskriftene kommer.