Håkon Varhaug, lokallagsleiar i Varhaug Bondelag reiser for andre gong og er klare for å løfte frem Rogalandsbondens viktigaste saker saman med resten av delegasjonen.

-Eg ser fram til eitt godt landsmøte med yrkesfeller frå heile landet. For oss på Jæren er det svært viktig at me får på plass eitt distriktstilskot på mjølk også for null-sona. Skilnaden mellom regionane er alt for stor no, seier Håkon Varhaug.

På Bondetinget skal det veljast nytt styre. Arthur Salte er innstilt med attval som styremedlem for to år, Sven-Martin Håland er innstilt som andre vara, og Bente-Gro Slettebø som varaordførar. Dette er gode kapasitetar for Noregs Bondelag.