Det er gjort en stor jobb med sporing, begrensinger på forflytninger av dyr og sanering hos de smittede besetningene. Tallene viser sterk reduksjon av tilfeller etter 2020 med 16 påvisninger til 7 i 2021 og 4 i 2022. Arbeidsgruppa i RingiROG sendte sin vurdering til Gjensidige om at risikoen for storfeprodusenter i Rogaland nå ikke er større enn andre steder ettersom at det ikke har vært nye tilfeller i Rogaland siden desember 2022. Gjensidige svarte på henvendelsen med å oppheve tegningsrestriksjoner for ringorm i Rogaland. 

Tildigere har arbeidsgruppa også vært i dialog med Gjensidige og fått bedre vilkår enn det som opprinnelig var og en betydelig bedre utbetaling i forbindelse med sanering.