Nyheter

GOD JUL!

Vi i Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Kontoret er tidvis stengt mellom jul og nyttår, men vi leser mail sporadisk og du kan nå oss på mobil om noe skulle haste. Våre mobilnummer finner du på våre hjemmesider under fanen "om Rogaland Bondelag".

Å elske en bonde

Visste du at at ein deltakande partnar kan ha stor betydning for trivsel, motivasjon og økonomisk resultat på ein gard? Det er nå forska på å funne at stemmer. Korleis verta / få ein deltakande partnar? Legg til rette, be om , set ord på ynskjer, avklar roller og forventningar, la bonderomantikken blomstra. Dette var berre noko av det som vart presentert for dei rundt 70 som deltok på konferansen "Å elske en bonde" 10. desember i Oslo.

Samvirkekonferansen 2016

Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland inviterer til Samvirkekonferanse torsdag 21. januar- fredag 22. januar 2016 på Scandic hotell Forus, Stavanger. Tema for konferansen vil være korn og kraftfôrpolitikken, samt markedsmakt/markedsbalansering med mer.

Synnetatte gressballer

- Det er enormt med gressballer over alt i vannet, på veiene, i hagene hvor flommen har trukket seg tilbake, sier Kjell Andreas Heskestad, styremedlem i Rogaland Bondelag. Om lag 1000 baller er ute på tur her i Lund kommune, og kanskje kan to tredjedeler reddes. Jeg har snakket med flere av bøndene og det er mange som hjelper til, avslutter Heskestad.

Er du rammet av flom? Her er noen råd.

Ekstremværet Synne er endelig over, og vannmassene er i ferd med å trekke seg tilbake. Men fortsatt er det flom i flere vassdrag. Her er noen tips til håndtering i etterkant.

Synne rammer Rogaland

Flere bygder i Rogaland er rammet av ekstremværet Synne. Hus og gårder er oversvømmet og bygder er avskåret fra omverdenen. Nå er flommen heldigvis i ferd med å avta.

Er du Norges superbonde?

NRK søker deltakere mellom 18 og 50 år til en ny tv-serie der bønder fra hele landet konkurrerer i alt som skal til for å drive en norsk gård.

Store omleggingar i mjølkeproduksjonen framover.

I 2024 vert det forbode med båsfjøs til storfe. Det vert eit stort kapitalbehov innan mjølkeproduksjon for å tilfredstilla dette lovverket.

Ledertur til Bayern og Tyrol

Rogaland Bondelag arrangerte ledermøte i Tyrol i Østerrike via Bayern for lokallagslederne i Rogaland. Turen var fra 6.-9. november. Tyrol er et Østerriksk alpelandskap, hvor turisme og jordbruk går hånd i hånd. Melk, storfe, skogbruk og et vakkert kulturlandskap basert på lange jordbrukstradisjoner skaper en stor turistnæring som er svært viktig for regionen.

Agrovisjon 2016

Agrovisjon åpner dørene om et år, fredag 28. oktober. Utstillingen går over tre dager. En ting utstillere og publikum vil oppdage under neste års Agrovisjon er at forholdene ligger mye bedre til rette for en landbruksutstilling enn de har gjort tidligere. Agrovisjon får for første gang ta i bruk den nye profesjonelle utstillingshallen på 4 700 kvadratmeter.

Tre av ti dødsulukker skjer i landbruket

... skriver Jærbladet i dag. Bli med på HMS-kurs i november!

Distriktsmøter på Bore og Helleland

26. og 27. oktober arrangerte Rogaland Bondelag distriktsmøter på Bore og Helleland. Den 29. arrangerer vi distriktsmøte på Aksdal.

Agrovisjon 2016

Hold av datoene 28.-30. oktober 2016 til Agrovisjon 2016.

Pelsdyr - ein viktig del av landbruket!

Rogaland har mange dyktige pelsdyrbønder. Nokre av dei finn me i Hå kommune på Jæren. I forbindelse med Søre Hå bondelag sitt årsmøte vart det sett ekstra fokus på pelsdyrnæringa. Me tok like godt ein besøksrunde for å sjå korleis dei har det.

Årsmøte i Vikebygd Bondelag med innslag fra semifinale-deltaker i Norske Talenter

Vikebygd Bondelag er et av 8 lokallag i Vindafjord kommune, med 41 medlemmer. Årsmøtet ble avholdt på mandag 12. oktober på Bjordalstunet.

Tur med kokkeelever

Sammen med Kokkenes Mesterlaug arrangerte Rogaland Bondelag en gårdstur for kokkeelever på videregående elever første oktober.

Styresamling på Suldal

Styret i Rogaland Bondelag styresamling med styremøte i Suldal den 10.-11. september.

28. August arrangerte Rogaland Bondelag et møte mellom fylkestingskandidatene og bondelagets medlemmer og tillitsvalgte.

8 politikere fra samtlige partier som stiller til fylkestinget møtte, og 26 interesserte bondelagsmedlemmer møtte opp på gården til Torgeir Kinn, leder i Stavanger Bondelag, for å diskutere jordvern.

Møte mellom fylkestingspolitikarar og Bondelaget

Rogaland Bondelag inviterer til møte med fylkestingspolitikere i Rogaland og våre medlemmer.

Åpen Gård med Gjesdal og Bjerkreim Bondelag

Gjesdal og Bjerkreim Bondelag inviterte 23 august til åpen gard på Søya Gard hos Magnus og Anne Karin Søyland. Dette vart ein svært velukka arrangement med svært mange besøkende ( 600). Vi hadde med oss mange gode hjelpere, der Bygdekvinnelaga i dei to kommunene tok seg av maten, Gjesdal BU laga natursti, Historielaget i Gjesdal fortalte om reiskaper frå gamledager og synte separering av mjølk.

Valmøte med fjoslokt i Vindafjord

Toppkandidatar til fylkestingvalet i Rogaland var samla til valmøte tysdag 25. august. Frå dei ulike partia møtte Jarle Nilsen (Ap), Arne Bergsvåg (Sp), Vidar Samland (Sv), Svein Abrahamsen (V), Solveig E Tengesdal (Krf), Per Fatland (H) og Terje Halleland (Frp).

5 grep frå fylkespolitikarane

"Kloke hender tar grep" var tittelen på seminaret på Tomatfestivalen på Finnøy fredag 21.august. Det var snakk om fleire forskjellige grep.

Solfylt Åpen Gård

Det ble arrangert seks Åpne Gårder i Rogaland søndag 23. august. Arrangementene ble preget av sommervarme og nydelig vær.

Åpen Gård i Rogaland 23. august

Seks lokale bondelag i Rogaland arrangerer åpen gård den 23. august.

Ny dyrkingsteknikk reddar fruktavlingane

For om lag eitt år sidan skreiv me her i avisa om ekteparet Roald Vold og Mariann Kåsen på Jørstad på Ombo som ved hjelp av ein ny dyrkingsteknikk kom til å revolusjonera fruktdyrkinga her i landet. Lenke til originalartikkel i Øyposten i artikkelen.

Åpen Gård på Rennesøy

Rennesøy Bondelag arrangerte Åpen Gård den 9. august på Sokn Gard, som er hjem til Gunnvor og Jostein Eiane, om lag 50 kyr, 320 vinterfora sauer og to katter.

Storbonde i Sola

Han klorer seg fast mellom stadig flere bolighus og et voksende veinett. Arnstein Røyneberg er bonde nær byen, og tror på romslighet. Les heile intervjuet i Bondevennen. Lenke i artikkel.

God sommer!

Kontoret vil kun være delvis bemannet i sommerferien. Er det ingen på kontoret, ring organisasjonssjef Olav Sande.

Fleire innlegg frå Rogalands-utsendingane

Under årsmøtet var Arnstein Røyneberg , Lisa Breiland og Bente Gro M. Slettebø på talarstolen og snakka om forskning og utvikling, biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel og hvordan bruke heile garden sine ressursar i drifta.

Krav om lausdrift i melkeproduksjonen

Nestleiar Kjell Andreas Heskestad sa i sitt innlegg at det handler om framtiden til små og mellomstore melkebruk

Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Tor Inge Eidesen sitt innlegg på årsmøtet

Tor Inge tok i sitt innlegg opp korleis betre økonomien i kornproduksjonen og at ordingar som premiere kvalitet må innførast.

Norges Bondelag sitt årsmøte er i gang på Lillehammer

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal har med seg 11 engasjerte utsendinger på årsmøte

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande er på representskapsmøte i Norges Bondelag.

I morgon onsdag den 10. og torsdag den 11. juni er det årsmøte i Norges Bondelag. Tema for rep. skapsmøte er evaluering av jordbruksoppgjeret, forhandlingane og resultat.

Landbruksdebatt med lokale politikarar frå Time på Jærdagen 2015

Time Bondelag arrangerte landbruksdebatt med lokale politikarar på Jærdagen. Viktige tema som blei tatt opp var blant anna kommunevalg, kommunesamanslåing ,jordvern og bomringen på Jæren.

Åpen gård på Tveit videregående skole, søndag 31. mai kl.12.00 - 16.00

Offisiell åpning med Brita Skallerud, Norges Bondelag. Dyreutstilling, kjøring med hest og hund, trøtraktor løype, gråtass slår gras m.m.

Lars Petter Bartnes kom til Rogaland for å greia ut om årets jordbruksavtale

På tysdag 26. mai var leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på besøk i Rogaland for å delta på åpne møter der jordbruksavtalen var tema.

Åpent møte med Lars Petter Bartnes om jordbruksavtalen 2015

Bjerkreim og Rogaland Bondelag inviterer til åpent møte på Bjerkreim samfunnshus, tirsdag 26.mai kl. 19.30. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, kommer for å orientere om jordbruksavtalen.

Besøk på Terje Hålands pelsfarm og Rogaland Pelsdyrfôrlag

Styret i Rogaland Bondelag var invitert av Pelsdyralslaget på befaring på Terje Hålands pelsdyrfarm på Brusand, og til Rogaland Pelsdyrfôrlag SA på Sirevåg.

Norsk matproduksjon - eit verdispørsmål!

Lokallaga i Nord Rogaland var samla til møte tysdag kveld. Det ferske tilbodet frå Staten i jordbruksforhandlingane vart sjølvsagt debattert. Norsk landbruk står for ein stor verdiskaping i tillegg til å gje forbrukaren sikker og trygg mat. Slik skal det vera i framtida og. Desse verdiane må også regjeringa sjå!

- Et skuffende tilbud

- Statens tilbud er skuffende, og svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon. Det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Traktordager i Kongeparken

Gjesdal bondelag har hatt stand i Kongeparken i helgen (25 og 26. april) i forbindelse med traktordager som Kongeparken arrangerte.

Et nøkternt krav

Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Innovasjon Norge Rogaland har brukt opp potten av bedriftsretta landbruksmidler til Jæren.

Fordelinga av bedriftsretta midlar frå Innovasjon Noreg Rogaland til investeringar på Jæren er nå brukt opp og det er stopp i mottak av søknader om investeringsstøtte og rentestøtte.

Aksjonsdag på Øksnevad videregående skole

Rogaland Bondelag hadde aksjon sammen med Jærkokken Heine Grov på Øksnevad vgs.

Bondevennaksjon i Suldal

Ingvild Hovind fikk årets Bondevennpris av Suldal Bondelag. Årets bondevennaksjon setter lys på de som ikke driver som heltidbønder, men på deltidsbønder og andre som jobber i landbrukets randsone.

Full støtte til ny E39- trasé over Høg-Jæren.

Om lag 150 personer deltok på Time Bondelag sitt informasjonsmøte om nytt forslag til E39-trasé som ble arrangert på Undheim samfunnshus torsdag kveld.

Arild og Hanne Helland har hatt besøk av unge bønder fra Sør- Trøndelag

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag.

Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til møte

Stavanger Bondelag inviterte bystyrepolitikerne til et møte på låven hos Oddny og Torgeir Kinn mandag den 23.mars. Det møtte politikere fra de fleste partiene, og i tillegg så var lokallaget godt representert med mange medlemmer.

Bønder på Helland tildelt Gjesdals første næringspris

Helland samdrift er tildelt Næringsprisen i Gjesdal for 2014, skriver Gjesdalsbuen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere