Terje Håland viste oss sine flotte og sunne mink på sin minkfarm. Han er en driftig jærbonde som leverer skinn i topp kvalitet i tillegg til å produsere melk. Pelsdriften er en viktig del av driften på gården, og gir et bedre grunnlag for inntekt på gårdens ressurser.

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA leverer fôr til 98 oppdrettere, omsetter for omtrent 130 millioner kroner i året, og produserer 28 543 tonn fôr per år.   

Det var en lærerik og interessant tur hvor vi fikk et bedre innblikk i et av landbrukets sluttledd -  pelsdyrnæringa baserer fôret på restene etter matindustrien. Det er slakteavfall og lignende fra blant annet kylling, svin og fisk, samt feilproduserte varer som hundemat og erter. Ingrediensene er mangfoldige. Dette er varer matindustrien tidligere måtte betale for å få destruert, men som industrien nå kan få betalt for. Pelsdyrnæringa gjør at vi kan utnytte hele slaktet til fulle.